Hlavní obsah

einführen

Sloveso

  1. etw. Akk irgendwohin zavést/zavádět co kam sondu do hrtanu ap.ein Zäpfchen einführenzavést čípek
  2. etw. Akk irgendwohin dovážet, importovat co kam cizí výrobky ap.
  3. etw. Akk irgendwo zavést co kde novinky ap.
  4. j-n in etw. Akk zasvětit, uvést koho do čeho do problematiky ap.

Vyskytuje se v

einführen: ein Zäpfchen einführenzavést čípek

Schacht: in den Schacht einfahrensjet do šachty

vjezd: Einfahrt verbotenzákaz vjezdu všech vozidel značka

důl: in den Schacht einfahrenfárat do dolu

import: die Einfuhr von Kaffee/Rohstoffenimport kávy/surovin

přístav: in den Hafen einfahrenvplout do přístavu

svážet: das Heu einfahrensvážet seno

uvést: einen neuen Artikel auf den Markt einführenuvést nové zboží na trh

vjet: das Auto in die Garage (ein)fahrenvjet s autem do garáže

zavést: j-m eine Sonde in den Magen einführenmed. zavést komu sondu do žaludku

einfahren: sich einfahrenzajet se naučit se řídit