Hlavní obsah

lehren

Vyskytuje se v

beenden: seine Lehre beendenvyučit se kuchařem ap.

Lehre: bei j-m in der Lehre seinbýt v učení u koho

Kniff: j-n die Kniffe des Zauberns lehrennaučit koho kouzelnickým trikům

kalvínský: kalvínské učenícalvinistische Lehre

metodistický: metodistické učenímethodistische Lehre

naučení: vzít si z čeho naučeníaus etw. eine Lehre ziehen

ponaučení: vzít si z čeho ponaučeníeine Lehre aus etw. ziehen