Hlavní obsah

lehren

Vyskytuje se v

beenden: seine Lehre beendenvyučit se kuchařem ap.

Lehre: bei j-m in der Lehre seinbýt v učení u koho

Kniff: j-n die Kniffe des Zauberns lehrennaučit koho kouzelnickým trikům

kalvínský: calvinistische Lehrekalvínské učení

metodistický: methodistische Lehremetodistické učení

naučení: aus etw. eine Lehre ziehenvzít si z čeho naučení

ponaučení: eine Lehre aus etw. ziehenvzít si z čeho ponaučení