Hlavní obsah

naučení

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  • die Lehrevzít si z čeho naučeníaus etw. eine Lehre ziehendoba potřebná k naučení textudie zur Aneignung des Textes notwendige Zeit

Vyskytuje se v

časem: To se časem naučíš.Im Laufe der Zeit wirst du das erlernt haben.

lekce: naučit se slovíčka z páté lekcedie Vokabeln aus der fünften Lektion lernen

naučit: naučit psa poslušnostidem Hund Gehorsam beibringen

naučit: Já tě naučím!Ich werde es dir zeigen!

naučit se: naučit se báseň zpamětiein Gedicht auswendig lernen

naučit se: naučit se ovládatsich beherrschen lernen

pořádný: naučit se něco pořádnéhoetwas Rechtes erlernen

mládí: Co se v mládí naučíš, ve stáří jako když najdeš.Jung getan, alt gewohnt.

auswendig: auswendig lernennaučit se nazpaměť

erlernbar: Diese Sprache ist leicht erlernbar.Tento jazyk se dá snadno naučit.

gehorchen: Der Hund muss gehorchen lernen.Pes se musí naučit poslouchat.

Kniff: j-n die Kniffe des Zauberns lehrennaučit koho kouzelnickým trikům

schätzen: Ich habe ihn mit der Zeit schätzen gelernt.Časem jsem se naučil vážit si ho.