Hlavní obsah

beenden

Vyskytuje se v

siegreich: etw. siegreich beendenvítězně zakončit co

rechtzeitig: etw. rechtzeitig beendenvčas ukončit co

vysílání: die Übertragung beendenskončit vysílání

přehlídka: eine Schau organisieren/veranstalten/beendenzorganizovat/uspořádat/zakončit přehlídku

příště: Das nächste Mal beenden wir das.Příště to dokončíme.

ročník: erstes Studienjahr beendenukončit první ročník

skoncovat: den Krieg beendenskoncovat válku

skončit: die Arbeit beendenskončit práci

spor: eine Auseinandersetzung beendenukončit spor

vztah: die Beziehung beendenukončit vztah

beenden: seine Lehre beendenvyučit se kuchařem ap.