Hlavní obsah

skončit

Vyskytuje se v

vysílání: skončit vysílánídie Übertragung beenden

naopak: Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!

nula: Zápas skončil tři nula.Das Spiel endete drei zu null.

trnout: Trne, že to špatně skončí.Er hat Angst, dass es schlecht gelingt.

kommen: zum Abschluss kommenuzavřít se, skončit jednání ap.

abschließen: das Jahr mit Verlust abschließenskončit rok (se) ztrátou

Abschluss: etw. zum Abschluss bringendovést ke konci, skončit, uzavřít co

aufhören: Das muss aufhören!To musí skončit!, Tak to dál nejde!

aus: Die Schule ist aus.Škola skončila., Škola už není.