Hlavní obsah

skončit

Vyskytuje se v

vysílání: skončit vysílánídie Übertragung beenden

naopak: Tak jsi s tím skončil? – Naopak, teď teprve začnu!So hast du damit Schluss gemacht? – Im Gegenteil, jetzt fange ich erst an!

nula: Zápas skončil tři nula.Das Spiel endete drei zu null.

trnout: Trne, že to špatně skončí.Er hat Angst, dass es schlecht gelingt.

kommen: uzavřít se, skončit jednání ap.zum Abschluss kommen

abschließen: skončit rok (se) ztrátoudas Jahr mit Verlust abschließen

Abschluss: dovést ke konci, skončit, uzavřít coetw. zum Abschluss bringen

aufhören: To musí skončit!, Tak to dál nejde!Das muss aufhören!

aus: Škola skončila., Škola už není.Die Schule ist aus.

skončit: co už skončiloetw. ist schon aus