Hlavní obsah

ukončit

Vyskytuje se v

ročník: ukončit první ročníkerstes Studienjahr beenden

spor: ukončit sporeine Auseinandersetzung beenden

vztah: ukončit vztahdie Beziehung beenden

Betrieb: den Betrieb aufnehmen/einstellenzahájit/ukončit provoz

abbrechen: eine Beziehung abbrechenukončit vztah

auflösen: eine Firma auflösenukončit činnost firmy

rechtzeitig: etw. rechtzeitig beendenvčas ukončit co

Studium: ein Studium aufnehmen/abschließenzahájit/ukončit studium