Hlavní obsah

započít

Vyskytuje se v

započít se: Další etapa se započne v dubnu.Die nächste Etappe beginnt im April.

započít: započít prácieine Arbeit beginnen