Hlavní obsah

Betrieb

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. závod, podnik
  2. provoz činnostden Betrieb aufnehmen/einstellenzahájit/ukončit provozin/außer Betrieb seinbýt v provozu/mimo provoz
  3. řidč.pohon elektrický ap.

Vyskytuje se v

Betrieb: zahájit/ukončit provozden Betrieb aufnehmen/einstellen

in: Stroj je v provozu.Die Maschine ist in Betrieb.

setzen: zapnout/vypnout coetw. in/außer Betrieb setzen

beschließen: rozhodnout o pozastavení provozudie Stilllegung eines Betriebes beschließen

Familienplanung: realizovat plánované rodičovstvíFamilienplanung betreiben

mechanisieren: mechanizovat závod/zemědělstvíeinen Betrieb/die Landwirtschaft mechanisieren

nehmen: uvést do provozuin Betrieb nehmen

mimo: mimo provozaußer Betrieb

provoz: provoz bez obsluhyBetrieb ohne Bedienung

živnost: provozovat živnostein Gewerbe betreiben

být: být mimo provozaußer Betrieb sein

hospodárný: hospodárný provozein wirtschaftlicher Betrieb

motorický: motorický provozmotorischer Betrieb

plynulost: plynulost provozudie Kontinuität des Betriebs

pohánět: pohánět elektřinouelektrisch betreiben

provozovat: provozovat soukromou praxieine Privatpraxis betreiben

reprezentace: reprezentace státu/podnikudie Repräsentation des Staates/Betriebes

ucházet se: Ucházel se o práci v podniku.Er bewarb sich um die Arbeit im Betrieb.

uvést: uvést do provozuin Betrieb setzen

vyřadit: vyřadit co z provozuetw. außer Betrieb setzen

zkrachovalý: zkrachovaný podnikbankrotter Betrieb

zruinovat: zruinovat otcův podnikVaters Betrieb ruinieren

betreiben: věnovat se sportuSport betreiben