Hlavní obsah

Werk

Vyskytuje se v

Band: ein Werk in zehn Bändendílo v deseti svazcích

bestehen: Das Werk besteht aus drei Teilen.Dílo se skládá ze tří částí.

sämtlich: Schillers sämtliche Werkevšechna Schillerova díla

umfassen: Das Werk umfasst sechs Bände.Dílo obsahuje 6 svazků.

vollenden: ein Werk vollendendokončit dílo

gehen: an die Arbeit/an das Werk gehenpustit se/dát se do práce

dotvořit: Der Bildhauer gibt seinem Werk eine endgültige Form.Sochař dotváří své dílo.

fundamentální: fundamentales Werkfundamentální dílo

geniální: ein geniales Werkgeniální dílo

klasický: klassische literarische Werkeklasická díla literatury

mistr: Werke alter Meisterdíla starých mistrů

pracovat: auf dem Feld werkenpracovat na poli

přetrvat: Ein gutes Werk überdauert Jahrhunderte.Dobré dílo přetrvá staletí.

vydání: die Gesamtausgabe des Werkssouborné vydání díla

dílo: sich ans Werk machen, ans Werk gehenpustit se do díla

Werk: ein gutes Werk tunvykonat dobrý skutek