Hlavní obsah

vydání

Vyskytuje se v

licenční: licenční vydánídie Lizenzausgabe

miniaturní: miniaturní vydánídie Miniaturausgabe

pouť: vydat se na pouťeine Wanderung machen

souborný: souborné vydánídie Gesamtausgabe

zvláštní: zvláštní vydánídie Extraausgabe

knižní: knižní vydání románudie Buchausgabe eines Romans

nový: vydat nový románeinen neuen Roman herausgeben

obchůzka: vydat se na obchůzkusich auf Streife begeben

rozebrat: První vydání je už rozebráno.Die erste Auflage ist schon ausverkauft.

vydat: vydat román ve třech svazcícheinen Roman in drei Bänden verlegen

Urteil: vydat odborný posudek o kom/čemein fachmännisches Urteil über j-n/etw. abgeben

Auflage: vyjít v sedmi vydáníchsieben Auflagen erleben

ausliefern: vydat se sám policiisich selbst der Polizei ausliefern

ausziehen: vydat se za dobrodružstvímauf Abenteuer ausziehen

hergeben: vydat za co penízedas Geld für etw. hergeben

machen: Vydejme se na cestu!Machen wir uns auf den Weg!

preisgeben: vydat koho nepřátelůmj-n den Feinden preisgeben

Reise: vydat se/vyrazit na cestusich auf die Reise machen

Ton: nevydat (ze sebe) ani hláskukeinen Ton herausbringen/von sich geben

Übersetzung: vydat nový překlad románueinen Roman in einer neuen Übersetzung herausgeben

vorliegen: Není vydáno žádné nové prohlášení.Es liegt keine neue Äußerung vor.

vydání: vázané vydánígebundene Ausgabe