Hlavní obsah

zvláštní

Přídavné jméno

  1. (podivný) merkwürdig, seltsam, sonderbarzvláštní náhodaein merkwürdiger ZufallNestalo se nic zvláštního.Es ist nichts Seltsames passiert.
  2. (specifický, osobitý) Sonder-, Extra-zvláštní vlakder Sonderzugzvláštní školadie Sonderschulezvláštní vydánídie Extraausgabe
  3. (mimořádný) der/die/das besondere, speziell, extrazvláštní příležitosteine besondere GelegenheitPovažovala se vždy za něco zvláštního.Sie hielt sich immer für etwas Besonderes.
  4. (samostatný) separat, extra, Extra-

Vyskytuje se v

tarif: zvláštní tarifder Sondertarif

zpravodaj: zvláštní zpravodajder Sonderberichterstatter

aufschreiben: besondere Erlebnisse im Tagebuch aufschreibenzapsat zvláštní zážitky do deníku

barock: eine barocke Ausdrucksweise habenmít zvláštní způsob vyjadřování

besonder(er,e,es): keine besonderen Vorkommnissežádné zvláštní události

fehlen: Besondere Kennzeichen fehlen.Zvláštní znamení chybějí.

weltbewegend: přen. Es ist nichts Weltbewegendes passiert.Nic zvláštního se nestalo.

zuschreiben: einem Heilmittel besondere Wirkung zuschreibenpřisuzovat léčivému prostředku zvláštní účinek