Hlavní obsah

nový

Přídavné jméno

  1. (krátce existující, nedávný) neu, Neu-nový dům/nábytekneues Haus/MöbelCo je u vás nového?Was gibt's Neues bei euch?zbrusu novýnagelneu, brandneunové kořeníder Piment, der Nelkenpfeffer
  2. (jiný než dosud) neunový měsícder neue MonatNový rokdas Neujahr
  3. (další) neuvydat nový románeinen neuen Roman herausgebennačerpat nové sílyneue Kräfte schöpfen

Vyskytuje se v

zbrusu: funkelnagelneuzbrusu nový

koření: der Nelkenpfeffer, ÖrD das Neugewürz, der/das Pimentnové koření

poznatek: nach den neusten Erkenntnissenpodle nejnovějších poznatků

šťastný: Frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!Veselé Vánoce a šťastný nový rok!

adaptovat: sich an die neue Umgebung anpassenadaptovat se na nové prostředí

bombastický: die neue bombastische Werbungnová bombastická reklama

civět: j-s neues Auto anstarrencivět na čí nové auto

co: Seitdem er den neuen Job hat, habe ich ihn nicht gesehen.Co má novou práci, neviděl jsem ho.

číslo: eine neue Nummer einer Zeitungnové číslo novin

dřít: Meine neuen Schuhe reiben mir die Fersen wund.Nové boty mě dřou na patách.

hledat: eine neue Wohnung suchenhledat nový byt

holka: Er hat eine neue Freundin.Má novou holku.

komunikace: einen neuen Verkehrsweg bauenbudovat novou komunikaci

kuchařka: ein neues Kochbuch kaufenkoupit si novou kuchařku

loajalita, loajálnost: die Loyalität gegenüber dem neuen Regimeloajalita novému režimu

mačkat: Der neue Stoff knittert.Ta nová látka se mačká.

metoda: eine neue Methode ausprobierenvyzkoušet novou metodu

místo: eine neue Stelle suchenhledat si nové místo

model: das neueste Modellnejnovější model

multilicence: die Multilizenz für die neue Wörterbuch-Versionmultilicence na novou verzi slovníku

nabrat: neue Mitglieder aufnehmennabrat nové členy

načít: sich an die neue Aufgabe begebennačít nový úkol

nastěhovat: j-m einen neuen Mitbewohner vermittelnnastěhovat komu nového spolubydlícího

nastudovat: ein neues Repertoire einstudierennastudovat nový repertoár

odhlasovat: Das Parlament hat ein neues Gesetz beschlossen.Parlament odhlasoval nový zákon.

osadník: Es kamen neue Siedler hinzu.Přicházeli noví osadníci.

oslava: das Neujahrsfest/die Silvesterfeieroslava Nového roku/Silvestra

ozkoušet (si): den neuen Mantel anprobierenozkoušet nový kabát

pobuřovat: die Bürger gegen die neue Regierung aufhetzenpobuřovat občany proti nové vládě

pochlubit se: sich seines neuen Autos rühmenpochlubit se novým autem

porozhlédnout se: sich nach einer neuen Arbeit umsehenporozhlédnout se po nové práci

povozit: den Freund im neuen Auto spazierenfahrenpovozit kamaráda v novém autě

prodiskutovat: Sie diskutierten die neue Lage durch.Prodiskutovali novou situaci.

prohnout se: Er musste beim Kauf des neuen Autos blechen.Prohnul se při koupi nového auta.

představení: die Vorführung eines neuen Erzeugnisses auf der Messepředstavení nového výrobku na veletrhu

přiučit: dem Hund neue Kommandos zusätzlich beibringenpřiučit psa novým povelům

přiučit se: etwas Neues dazulernenpřiučit se něčemu novému

referovat: Die Presse berichtet über den neuen Film.Tisk referuje o novém filmu.

rokovat: Die Studenten diskutierten über den neuen Stundenplan.Studenti rokovali o novém rozvrhu.

řada: mehrere Zeilen neuer Häuserněkolik řad nových domků

seknout: Das neue Kleid steht dir!Ty nové šaty ti seknou!

sjezdit: Er fuhr bald neue Reifen ab.Brzy sjezdil nové pneumatiky.

smlouvat: über neue Bedingungen verhandelnsmlouvat o nových podmínkách

spřátelit se: sich mit neuen Mitschülern anfreundenspřátelit se s novými spolužáky

spustit: Ich habe mein neues Notebook gestartet.Spustil jsem svůj nový notebook.

šetřit: Wir sparen für/auf ein neues Auto.Šetříme na nové auto.

šilhat: auf das neue Haus ein Auge werfenšilhat po novém domě

škrábat: Der neue Pulli kratzt.Nový svetr škrábe.

trailer: der Trailer zu einem neuen Computerspieltrailer na novou počítačovou hru

ťuknout: eine Delle in sein neues Auto machenťuknout si nové auto

utvořit: ein neues Wort bildenutvořit nové slovo

uvést: einen neuen Artikel auf den Markt einführenuvést nové zboží na trh

vcházet: Das neue Gesetz tritt morgen in Kraft.Nový zákon zítra vchází v platnost.

vstřebat: die neue Sprache in sich aufsaugenvstřebat nový jazyk

vybudovat: neue Wohnsiedlung errichtenvybudovat nové sídliště

vyhlédnout: Der Dieb suchte sich ein neues Opfer aus.Zloděj si vyhlédl novou oběť.

vynikat: Der neue Spieler ragte aus der Mannschaft heraus.Nový hráč v týmu vynikal.

vypěstovat: Er züchtete eine neue Apfelsorte.Vypěstoval novou odrůdu jablek.

výzkumník: Die Forscher testen ein neues Medikament.Výzkumníci testují nový lék.

vžít se: Die neue Benennung hat sich schon eingebürgert.Nové pojmenování se už vžilo.

zaběhnout se: Die neue Säge hat sich schon eingelaufen.Nová pila se už zaběhla.

začít: ein neues Leben anfangenzačít nový život

zaměnit: ein altes Möbel durch ein neues ersetzenzaměnit starý nábytek za nový

zapracovat se: Er hat sich schnell in der neuen Arbeit eingearbeitet.Rychle se v nové práci zapracoval.

záruka: für ein neues Mitglied Bürgschaft leistendát záruku za nového člena

zazářit: Unter den Sängerinnen glänzte ein neuer Star.Mezi zpěvačkami zazářila nová hvězda.

zinscenovat: ein neues Musical inszenierenzinscenovat nový muzikál

duch: frischen Wind in etw. bringenvnést kam nového ducha

koště: Neue Besen kehren gut.pořek. Nové koště dobře mete.

mést: Neue Besen kehren gut.Nové koště dobře mete.

rok: Glückliches neues Jahr!Šťastný nový rok!

vdechnout: j-m/etw. (neues) Leben einhauchenvdechnout komu/čemu (nový) život

anerkennen: den neuen Chef anerkennenakceptovat nového šéfa

anweisen: den neuen Mitarbeiter bei seiner Arbeit anweisenpoučit nového spolupracovníka o jeho práci

Film: einen neuen Film in den Fotoapparat einlegenzaložit do fotoaparátu nový film

Impuls: j-m/etw. neue Impulse gebendát komu/čemu nové podněty

ansprechen: Dein neues Auto spricht mich an.Tvoje nové auto se mi líbí.

behandeln: die neue Maschine bedachtsam behandelnzacházet opatrně s novým strojem

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

brauchen: Geld für eine neue Wohnung brauchenpotřebovat peníze na nový byt

denn: Was gibt es denn Neues?Copak je nového?

ein, eine, ein: ein neues Auto kaufenkoupit nové auto

einlegen: einen neuen Film in die Kamera einlegenvložit nový film do fotoaparátu

eins: Ich brauche ein neues Hemd und zwar eins, das zu meiner blauen Krawatte passt.Potřebuji novou košili, a to takovou, která se hodí k mé modré kravatě.

Einsicht: neue theoretische Einsichten gewinnenzískat nové teoretické poznatky

Ersatz: Ich bekam eine neue Tasche als Ersatz für die beschädigte.Dostal jsem novou tašku jako náhradu za tu poškozenou.

etwas: etwas Neues/anderesněco nového/jiného

fest: eine neue feste Fiber entwickelnvyvinout nové odolné vlákno

Garderobe: neue Garderobe besorgenkoupit si nové oblečení

geben: j-m neue Hoffnung gebendát komu novou naději

Gebrauch: ein neues Gerät in Gebrauch nehmenzačít používat nový přístroj

Gespräch: das Gespräch auf den neuen Film bringenpřivést řeč/hovor na ten nový film

gewinnen: Das Haus hat durch die neuen Fenster gewonnen.Dům získal novými okny.

klatschen: über die neuen Nachbarn klatschendrbat nové sousedy

kosten: vom neuen Wein kostenokusit nové víno

Mut: (neuen) Mut fassenzískat (nové) odhodlání

nichts: Es gibt nichts Neues.Není nic nového.

Papier: j-m neue Papiere ausstellenvystavit komu nové papíry

Reiz: der Reiz des Neuen/Verbotenenpůvab nového/zakázaného

nový: nagelneu, brandneuzbrusu nový

reizen: Alles Neue reizt.Všechno nové láká.

schaffen: neue Stellen schaffenvytvořit nová (pracovní) místa

schon: Wenn wir schon ein Auto kaufen, dann ein neues.Když už jednou koupíme nějaké auto, tak nové.

sparen: für/auf ein neues Haus sparenšetřit na nový dům

spazieren: hovor., žert. ein neues Kleid spazieren führen/tragenprovětrat/vzít si na sebe nové šaty

suchen: Sie suchen noch einen neuen Koch.Shánějí ještě nového kuchaře.

Übersetzung: einen Roman in einer neuen Übersetzung herausgebenvydat nový překlad románu

verstehen: Der neue Schüler versteht sich gut mit seinen Mitschülern.Nový žák si dobře rozumí se svými spolužáky.

vorführen: das neue Auto seinem Kollegen vorführenukázat svému kolegovi nové auto

vorliegen: Es liegt keine neue Äußerung vor.Není vydáno žádné nové prohlášení.

werfen: neuen Weltrekord werfenhodit nový světový rekord