Hlavní obsah

prodiskutovat

Vyskytuje se v

durchdiskutieren: eine Frage durchdiskutierenprodiskutovat otázku

prodiskutovat: Sie diskutierten die neue Lage durch.Prodiskutovali novou situaci.