Hlavní obsah

číslo

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  1. (číslice) die Zahl, die Ziffer, die Nummersudá/lichá číslagerade/ungerade Zahlenpoštovní směrovací číslodie Postleitzahlčíslo domudie Hausnummermat. desetinné číslodie Dezimalzahl
  2. (časopisu ap.) die Nummer, die Ausgabenové číslo novineine neue Nummer einer Zeitung
  3. (část programu) die Nummercirkusové číslodie Zirkusnummer
  4. (velikost zboží) die Nummer, die Größečíslo botdie Schuhgröße
  5. (gramatická kategorie) der Numerusling. číslo jednotné/množnédie Einzahl/Mehrzahl, der Singular/Plural
  6. hovor. expr.(výtečník) die Nummer

Vyskytuje se v

jednotný: singulár der Singular, die Einzahljednotné číslo

množný: der Plural, die Mehrzahlmnožné číslo

desetinný: die Dezimalzahlmat. desetinné číslo

dodatkový: die Zusatzzahldodatkové číslo

fax: die Faxnummerčíslo faxu

identifikační: die Identifikationsnummeridentifikační číslo

informace: die Telefonauskunftinformace o telefonních číslech

iracionální: irrationale Zahlmat. iracionální číslo

kabaretní: die Kabarettnummerkabaretní číslo

kardinální: die Kardinalzahlmat. kardinální číslo

komplexní: die komplexe Zahl/Funktionmat. komplexní číslo/funkce

konkrétní: konkrete Zahlmat. konkrétní číslo

lichý: ungerade Zahlmat. liché číslo

nešťastný: die Unglückszahlnešťastné číslo

podací: die Aufgabenummerpodací číslo

poštovní: die Postleitzahl/PLZpoštovní směrovací číslo

privátní: die Privatnummerprivátní telefonní číslo

směrný: die Richtzahlekon. směrné číslo

směrovací: die Postleitzahlpoštovní směrovací číslo

šťastný: die Glückszahlšťastné číslo

telefonní: die Telefonnummertelefonní číslo

varietní: die Varieté-Nummervarietní číslo

záporný: die negative Zahlmat. záporné číslo

dělitelný: eine durch sechs teilbare Zahlčíslo dělitelné šesti

dosadit: die Zahlen in die Formel einsetzendosadit do vzorce čísla

kladný: positive Zahlenkladná čísla

nahoru: die Zahl nach oben abrundenzaokrouhlit číslo nahoru

napsat: (sich) j-s Telefonnummer (auf)schreibennapsat si čí telefonní číslo

násobit: die Zahl mit fünf multiplizierennásobit číslo pěti

nedělitelný: unteilbare Zahlmat. nedělitelné číslo

sudý: gerade Zahlsudé číslo

tipnout (si): Er hat sechs Nummern von zehn richtig getippt.Tipl šest čísel z deseti.

vynásobit: die Zahl mit zehn multiplizierenvynásobit číslo deseti

vytáčet se: Die Telefonnummer wird automatisch gewählt.Telefonní číslo se vytáčí automaticky.

vytočit: Ich habe mich verwählt.Vytočil jsem špatné číslo.

zapamatovat si: sich eine Nummer merkenzapamatovat si číslo

zářijový: die Septemberausgabe der Zeitschriftzářijové číslo časopisu

eins: Startnummer einsstartovní číslo jedna

unter: j-n unter der Telefonnummer findennajít pod telefonním číslem koho

Zahl: eine gerade/ungerade Zahlsudé/liché číslo

Nummer: eine hohe Nummervysoké číslo

rufen: Rufen Sie (Nummer) 22 22 22.Volejte (číslo) 22 22 22.

verwechseln: die Telefonnummern verwechselnpoplést telefonní čísla

číslo: gerade/ungerade Zahlensudá/lichá čísla