Hlavní obsah

lichý

Přídavné jméno

  1. (číslo ap.) ungerademat. liché čísloungerade Zahl
  2. (bez protějšku) unpaarig, unpaar
  3. (klamný, neodůvodněný) haltlos, leer, eitelliché obviněníhaltlose/falsche Beschuldigungdávat komu liché slibyj-m leere Versprechen geben

Vyskytuje se v

číslo: gerade/ungerade Zahlensudá/lichá čísla

toliko: Sie unterscheiden sich voneinander lediglich in der Farbe.Liší se od sebe toliko barvou.

Zahl: eine gerade/ungerade Zahlsudé/liché číslo

unterscheiden: Worin unterscheiden sich die beiden Methoden?V čem se obě metody liší?

lichý: ungerade Zahlmat. liché číslo