Hlavní obsah

unterscheiden

Vyskytuje se v

unterscheiden: lišit se, odlišovat sesich unterscheiden

gar: vůbec žádný rozdílgar kein Unterschied

bestehen: Rozdíl spočívá v tom, že ...Der Unterschied besteht darin, dass ...

darin: V tom je (ten) rozdíl.Darin liegt der Unterschied.

Unterschied: dělat rozdíly mezi kým/čímeinen Unterschied zwischen j-m/etw. machen

rozdíl: s tím rozdílem, že ...mit dem Unterschied, dass ...

barevně: barevně se lišitsich in der Farbe unterscheiden

diferencovat se: názorově se diferencovatsich in den Meinungen unterscheiden

hmatatelný: hmatatelný rozdílein greifbarer/fühlbarer Unterschied

jednotlivost: lišit se v jednotlivostechsich in Einzelheiten unterscheiden

křiklavý: křiklavé rozdílykrasse Unterschiede

nebetyčný: nebetyčný rozdílein himmelweiter Unterschied

nepatrný: nepatrný rozdílgeringfügiger Unterschied

odlišit: Neumí odlišit dobré víno od špatného.Er kann nicht einen guten Wein von einem schlechten unterscheiden

odlišit se: odlišit se čímsich durch etw. unterscheiden

odlišovat se: odlišovat se od průměrusich vom Durchschnitt unterscheiden

okatý: okatý rozdílein markanter Unterschied

replika: rozeznat originál od replikydas Original von der Replik unterscheiden

rozeznat: rozeznat kopii od origináludie Kopie vom Original unterscheiden

rozlišit: rozlišit kopii od origináludie Kopie vom Original unterscheiden

setřít: setřít rozdíly mezi čímdie Unterschiede zwischen etw. verwischen

toliko: Liší se od sebe toliko barvou.Sie unterscheiden sich voneinander lediglich in der Farbe.

vyniknout: Rozdíly mezi nimi brzy vynikly.Die Unterschiede zwischen ihnen traten bald hervor.

zásadní: zásadní rozdílein grundlegender Unterschied

značný: značný rozdílein deutlicher Unterschied

dudy: To je nebe a dudy.Das ist ein himmelweiter Unterschied., Das ist wie Tag und Nacht.

Tag: jako nebe a dudyein Unterschied wie Tag und Nacht