Hlavní obsah

unterscheiden

Vyskytuje se v

Tag: ein Unterschied wie Tag und Nachtjako nebe a dudy

gar: gar kein Unterschiedvůbec žádný rozdíl

bestehen: Der Unterschied besteht darin, dass ...Rozdíl spočívá v tom, že ...

darin: Darin liegt der Unterschied.V tom je (ten) rozdíl.

Unterschied: einen Unterschied zwischen j-m/etw. machendělat rozdíly mezi kým/čím