Hlavní obsah

entscheiden

Vyskytuje se v

kraft: etw. kraft seines Amtes entscheidenrozhodnout co z moci svého úřadu

eigenverantwortlich: etw. eigenverantwortlich entscheidenco rozhodnout na vlastní zodpovědnost

gelten: Es gilt, sich zu entscheiden.Je třeba se rozhodnout.

voreilig: etw. voreilig entscheidenco unáhleně rozhodnout

vorschnell: vorschnell entscheidenukvapeně rozhodnout

jak: Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheide.Ještě nevím, jak se rozhodnu.

jakkoli: Entscheide dich, wie (immer) du willst.Rozhodni se jakkoli.

moudře: sich klugerweise entscheidenmoudře se rozhodnout

muset: Du musst dich gleich entscheiden.Musíš se hned rozhodnout.

neodkladně: über etw. Akk sofort entscheidenneodkladně rozhodnout o čem

neomylně: von j-m/etw. unfehlbar entscheidenneomylně rozhodovat o kom/čem

překotně: sich übereilt entscheidenpřekotně se rozhodovat

rozhodnout: etw. eigenverantwortlich entscheidenco rozhodnout na vlastní zodpovědnost

rozhodnout se: sich definitiv für/gegen etw. entscheidendefinitivně se rozhodnout pro co, proti čemu

rychle: sich schnell entscheidenrychle se rozhodnout

svobodně: sich frei entscheidensvobodně se rozhodnout

vždy: Nicht immer ist es leicht zu entscheiden, ob...Není vždy snadné rozhodnout, jestli...

entscheiden: sich entscheidenfür j-n/etw. rozhodnout se pro koho/co