Hlavní obsah

entscheiden

Vyskytuje se v

kraft: etw. kraft seines Amtes entscheidenrozhodnout co z moci svého úřadu

eigenverantwortlich: etw. eigenverantwortlich entscheidenco rozhodnout na vlastní zodpovědnost

gelten: Es gilt, sich zu entscheiden.Je třeba se rozhodnout.

voreilig: etw. voreilig entscheidenco unáhleně rozhodnout

vorschnell: vorschnell entscheidenukvapeně rozhodnout

jak: Ještě nevím, jak se rozhodnu.Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheide.

jakkoli: Rozhodni se jakkoli.Entscheide dich, wie (immer) du willst.

moudře: moudře se rozhodnoutsich klugerweise entscheiden

muset: Musíš se hned rozhodnout.Du musst dich gleich entscheiden.

neodkladně: neodkladně rozhodnout o čemüber etw. Akk sofort entscheiden

neomylně: neomylně rozhodovat o kom/čemvon j-m/etw. unfehlbar entscheiden

překotně: překotně se rozhodovatsich übereilt entscheiden

rozhodnout: co rozhodnout na vlastní zodpovědnostetw. eigenverantwortlich entscheiden

rozhodnout: Los rozhodne.Das Los entscheidet.

rozhodnout se: definitivně se rozhodnout pro co, proti čemusich definitiv für/gegen etw. entscheiden

rychle: rychle se rozhodnoutsich schnell entscheiden

svobodně: svobodně se rozhodnoutsich frei entscheiden

vždy: Není vždy snadné rozhodnout, jestli...Nicht immer ist es leicht zu entscheiden, ob...