Hlavní obsah

rozhodnout

Vyskytuje se v

jak: Ještě nevím, jak se rozhodnu.Ich weiß noch nicht, wie ich mich entscheide.

jakkoli: Rozhodni se jakkoli.Entscheide dich, wie (immer) du willst.

legitimně: legitimně se rozhodnouteine legitime Entscheidung treffen

minuta: rozhodnout se v poslední minutěsich in der letzten Minute entschließen

moudře: moudře se rozhodnoutsich klugerweise entscheiden

muset: Musíš se hned rozhodnout.Du musst dich gleich entscheiden.

neodkladně: neodkladně rozhodnout o čemüber etw. Akk sofort entscheiden

rozhodnout se: definitivně se rozhodnout pro co, proti čemusich definitiv für/gegen etw. entscheiden

rychle: rychle se rozhodnoutsich schnell entscheiden

svobodně: svobodně se rozhodnoutsich frei entscheiden

zapotřebí: Je zapotřebí hned se rozhodnout.Es ist notwendig die Entscheidung sofort zu treffen.

rozhodnout: co rozhodnout na vlastní zodpovědnostetw. eigenverantwortlich entscheiden