Hlavní obsah

entscheiden

Vyskytuje se v

kraft: etw. kraft seines Amtes entscheidenrozhodnout co z moci svého úřadu

eigenverantwortlich: etw. eigenverantwortlich entscheidenco rozhodnout na vlastní zodpovědnost

gelten: Es gilt, sich zu entscheiden.Je třeba se rozhodnout.

voreilig: etw. voreilig entscheidenco unáhleně rozhodnout

vorschnell: vorschnell entscheidenukvapeně rozhodnout

entscheiden: sich entscheidenfür j-n/etw. rozhodnout se pro koho/co