Hlavní obsah

minuta

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (šedesát vteřin) die Minutepřijít o deset minut pozdějizehn Minuten später kommenminuta tichadie Schweigeminute
  2. expr.(chvilka) die Minute, der Augenblick, der Momentrozhodnout se v poslední minutěsich in der letzten Minute entschließen
  3. (úhlu) die Winkelminute

Vyskytuje se v

mina: nášlapná minadie Tretmine

minout se: minout se povolánímden Beruf verfehlen

ticho: minuta tichadie Schweigeminute, die Gedenkminute

během: během pěti minutbinnen fünf Minuten

čas: Máš ještě pět minut čas?Hast du noch fünf Minuten Zeit?

minout: Vlak minul stanici.Der Zug ist an der Station vorbeigefahren.

minout: To nemůžete minout.Das können Sie nicht verfehlen.

minout: minout cíldas Ziel verfehlen

minout: Léto minulo a nastal podzim.Der Sommer ist vergangen und der Herbst ist gekommen.

nejvýš: počkat nejvýš deset minuthöchstens zehn Minuten warten

obrátka: tech. počet obrátek za minutudie Drehzahl pro Minute

pár: za pár minutin ein paar Minuten

počítat: počítat minuty/hodiny/dnydie Minuten/Stunden/Tage zählen

pozadu: Hodiny jdou o pět minut pozadu.Die Uhr geht fünf Minuten nach.

přesný: být na minutu přesnýpünktlich auf die Minute sein

přetáhnout: Učitel přetáhl o pět minut.Der Lehrer hat fünf Minuten überzogen.

účinek: minout se účinkemseine Wirkung verfehlen

vyprchat: Za pár minut z něj vztek vyprchal.Sein Ärger war in ein paar Minuten verflogen.

využít: využít každé volné minuty k čemujede freie Minute zu etw. nutzen

zpozdit se: Vlak se zpozdil o dvacet minut.Der Zug hat sich um zwanzig Minuten verspätet.

nach: wenige Minuten nach dem Unfallněkolik málo minut po nehodě

nach: fünf Minuten nach sechsšest (hodin a) pět (minut)

Abstand: einen Abstand von fünf Minuten habenmít náskok pět minut

Beruf: hovor. žert. Du hast deinen Beruf verfehlt.Ty ses minul povoláním.

Bestimmung: seine Bestimmung verfehlenminout se účinkem, nesplnit svůj účel

davor: Fünf Minuten davor musste ich feststellen...Pět minut předtím jsem zjistila...

Frage: Das/Es ist nur eine Frage von Sekunden/Minuten.Je to jen otázka vteřin/minut.

kochen: die Suppe fünf Minuten kochen lassennechat polévku pět minut vřít

laufen: Es ist etwa 10 Minuten zu laufen.Je to asi 10 minut chůze.

Minute: fünf Minuten zu spät kommenpřijít o pět minut později

Minute: jede freie Minute zu etw. nutzenvyužít na co, k čemu každé volné minuty

noch: Hast du noch fünf Minuten Zeit?Máš ještě pět minut čas?

verzögern: Die Ankunft wird sich um 15 Minuten verzögern.Příjezd bude o 15 minut opožděn.

vor: fünf Minuten vor zwölfza pět minut dvanáct

wenn: Wenn ich aufgestanden bin, (dann) mache ich immer zuerst zehn Minuten Gymnastik.Když vstanu, vždy si nejprve 10 minut zacvičím.

zeigen: Die Uhr zeigt zehn vor elf.Hodiny ukazují za deset minut jedenáct.