Hlavní obsah

mina

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

minout se: den Beruf verfehlenminout se povoláním

minuta: die Schweigeminuteminuta ticha

ticho: die Schweigeminute, die Gedenkminuteminuta ticha

během: binnen fünf Minutenběhem pěti minut

čas: Hast du noch fünf Minuten Zeit?Máš ještě pět minut čas?

minout: Der Zug ist an der Station vorbeigefahren.Vlak minul stanici.

nejvýš: höchstens zehn Minuten wartenpočkat nejvýš deset minut

pár: in ein paar Minutenza pár minut

počítat: die Minuten/Stunden/Tage zählenpočítat minuty/hodiny/dny

pozadu: Die Uhr geht fünf Minuten nach.Hodiny jdou o pět minut pozadu.

protitankový: Antipanzerminenprotitankové miny

přetáhnout: Der Lehrer hat fünf Minuten überzogen.Učitel přetáhl o pět minut.

účinek: seine Wirkung verfehlenminout se účinkem

vyprchat: Sein Ärger war in ein paar Minuten verflogen.Za pár minut z něj vztek vyprchal.

využít: jede freie Minute zu etw. nutzenvyužít každé volné minuty k čemu

zpozdit se: Der Zug hat sich um zwanzig Minuten verspätet.Vlak se zpozdil o dvacet minut.

nach: wenige Minuten nach dem Unfallněkolik málo minut po nehodě

Abstand: einen Abstand von fünf Minuten habenmít náskok pět minut

Beruf: hovor. žert. Du hast deinen Beruf verfehlt.Ty ses minul povoláním.

Bestimmung: seine Bestimmung verfehlenminout se účinkem, nesplnit svůj účel

davor: Fünf Minuten davor musste ich feststellen...Pět minut předtím jsem zjistila...

Frage: Das/Es ist nur eine Frage von Sekunden/Minuten.Je to jen otázka vteřin/minut.

kochen: die Suppe fünf Minuten kochen lassennechat polévku pět minut vřít

laufen: Es ist etwa 10 Minuten zu laufen.Je to asi 10 minut chůze.

Minute: fünf Minuten zu spät kommenpřijít o pět minut později

noch: Hast du noch fünf Minuten Zeit?Máš ještě pět minut čas?

verzögern: Die Ankunft wird sich um 15 Minuten verzögern.Příjezd bude o 15 minut opožděn.

vor: fünf Minuten vor zwölfza pět minut dvanáct

wenn: Wenn ich aufgestanden bin, (dann) mache ich immer zuerst zehn Minuten Gymnastik.Když vstanu, vždy si nejprve 10 minut zacvičím.

zeigen: Die Uhr zeigt zehn vor elf.Hodiny ukazují za deset minut jedenáct.

mina: die Tretminenášlapná mina