Hlavní obsah

wenn

Spojka

  1. když časověWenn ich in Paris bin, gehe ich immer in den Louvre.Když jsem v Paříži, zajdu vždy do Louvru.
  2. když, časověWenn ich aufgestanden bin, (dann) mache ich immer zuerst zehn Minuten Gymnastik.Když vstanu, vždy si nejprve 10 minut zacvičím.
  3. když, kdyby, jestliže
  4. wenn ... auch přestože, třebaže, i když
  5. wenn ... bloß/doch/nur kéž by, kdyby (tak)

Vyskytuje se v

immer: vždy když..., pokaždé když...immer wenn...

schon: když už, (tak) ...wenn schon..., (dann)

und: i když, i kdybyund wenn

wenn: přestože, třebaže, i kdyžwenn ... auch

Wunder: Kdo by se divil, že...?Was Wunder, wenn...?

Aber: bez vykrucování/vymlouváníohne Wenn und Aber

als: Připadalo mi, jako by právě vstal.Es kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.

beraten: Uděláš dobře, když tu nabídku přijmeš.Du bist gut beraten, wenn du das Angebot annimmst.

besinnen: Pokud si dobře vzpomínám...Wenn ich mich recht besinne...

betrügen: Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.

frau: Když se narodí ženě první dítě...Wenn frau ihr erstes Kind bekommt...

grauen: Děsím se, když pomyslím na zítřek.Mir graut, wenn ich an morgen denke.

Lust: Když to slyším, přechází mě chuť.Wenn ich das höre, vergeht mir die Lust.

meinen: Když myslíte!Wenn Sie meinen!

nachts: Když si dám večer kávu, nemůžu v noci usnout.Wenn ich abends Kaffee trinke, kann ich nachts nicht einschlafen.

schwach: komu se udělá úplně slabo, když...přen. j-m wird ganz schwach, wenn...

täuschen: Pokud mě oči (ne)klamou, ...Wenn meine Augen mich (nicht) täuschen, ...

Zweck: Nemá asi smysl, abych na něho ještě čekal.Es hat wohl wenig Zweck, wenn ich noch auf ihn warte.

: Až budeš doma, zavolej mi.Wenn du zu Hause bist, ruf mich an.

jak: Jak budeš drzý, dostaneš.Wenn du frech bist, kriegst du eine.

jestli: Jestli chceš, udělám to.Wenn du willst, mache ich es.

kdyby: Kdyby to bylo nutné, okamžitě přijdu.Wenn es nötig wäre, komme ich sofort.

když: Když mám čas, dívám se na televizi.Wenn ich Zeit habe, sehe ich fern.

kéž: Kéž by sněžilo!Wenn es nur schneien würde!

klamat: Neklame-li mne zrak, ...Wenn mich die Augen nicht täuschen, ...

-li: Budeš-li mít čas, zavolej mi.Wenn du Zeit hast, ruf mich an.

mrazit: Při pohledu na něj mě mrazí.Mich fröstelt, wenn ich ihn ansehe.

neznat se: Když se rozčílí, tak se nezná.Wenn er sich aufregt, kennt er sich nicht mehr.

pak: Trváš-li na tom, pak ti řeknu pravdu.Wenn du daran festhältst, dann sage ich dir die Wahrheit.

rozhovořit se: Jakmile se rozhovoří, nemůže přestat.Wenn er zu sprechen beginnt, kann er nicht aufhören.

tak: Až to dodělám, tak půjdu domů.Wenn ich damit fertig bin, dann gehe ich nach Hause.

ubýt: hovor., expr. Neubude tě, když mi pomůžeš!Das schadet dir gar nichts, wenn du mir hilfst!

: Už aby byly prázdniny!Wenn doch schon Ferien wären!

věc: Když přijde na věc...Wenn es darauf ankommt...

vlézt: hovor. Pokud mi do toho nic nevleze, přijedu v sobotu.Wenn (mir) nichts dazwischenkommt, komme ich am Samstag.

vzkázat: Vzkaž mu, až budeš hotov.Lass ihm bestellen, wenn du fertig bist.

žhavit se: expr. Žhaví se mu mozek, jak usilovně přemýšlí.Sein Gehirn glüht, wenn er intensiv nachdenkt.

kocour: Když není kocour doma, myši mají pré.Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.

křížek: expr. přijít s křížkem po funuseden Brunnen erst zudecken, wenn das Kind schon hineingefallen ist

uschnout: Až naprší a uschne!Wenn Ostern und Pfingsten auf einen Tag fallen.

vlk: My o vlku a vlk za humny.Wenn man den Esel nennt (kommt er gerennt).

Besen: Ať se propadnu, jestli je to pravda!Ich fresse einen Besen, wenn das stimmt!