Hlavní obsah

i

Spojka

  1. (spojení vět. členů) und, auchdnem i nocíTag und Nacht
  2. (doplnění - a také) (und) auch
  3. (zdůraznění připojeného členu) auch, sogar
  4. (dokonce, ještě) auch
  5. (v přípustkových výrazech) auch

Částice

  1. (hodnocení) ohI ty moje zlato!Oh, du mein Schatz!
  2. (zdůraznění, vytčení) sogar, ja, auchJel tam i s rodinou.Er ist dorthin sogar mit der Familie gefahren.

Vyskytuje se v

jakož: jakož isowie

když: i kdyžačkoli (auch) wenn

noc: dnem i nocíTag und Nacht

ale: nejen - ale inicht nur - sondern auch

daleko: z blízka i z dalekaaus/von nah und fern

kusově: Zboží prodáváme i kusově.Die Ware verkaufen wir auch stückweise.

nadále: Silnice je i nadále nesjízdná.Die Straße ist auch weiterhin unbefahrbar.

ochabovat: Její tělesné i duševní síly ochabují.Ihre körperlichen und geistigen Kräfte ermatten.

ostatní: Už dojeli i ostatní závodníci.Auch die übrigen Wettkämpfer sind gekommen.

dítě: přen. vylít s vaničkou i dítědas Kind mit dem Bade ausschütten