Hlavní obsah

ja

Das, podstatné jméno~(s), ~(s)

Vyskytuje se v

allerhand: Das ist ja allerhand!To už je skutečně příliš!, To je neslýchané!

aushalten: Das hält ja kein Pferd aus!To nevydrží ani kůň!

bitte: Ja, bitte?Ano, prosím? při ohlášení do telefonu

freilich: Ja freilich!No jasně!, Ale ovšem!

geben: Das gibt's ja gar nicht!To teda nepůjde!, To není možné!

gut: Das fängt ja gut an!To to pěkně začíná!

Irrenhaus: Hier geht's (ja) zu wie im Irrenhaus.Tady je to jako v blázinci.

leider: leider jabohužel ano

na: na jano jo

so: (ja) sotak(ový), teda, ale

doch: Kommst du nicht? – Ja doch!Ty nepřijdeš? – Ale ano!

aber: Kommst du mit? – Aber ja!Půjdeš taky? – Ale ano!

ausbleiben: Das konnte ja nicht ausbleiben!Vždyť k tomu muselo dojít!

darum: Darum geht es ja gerade!O to právě jde!

Ewigkeit: Es hat (ja) eine Ewigkeit gedauert.Trvalo to celou věčnost.

Höhe: hovor. Das ist ja die Höhe!To je (teda) vrchol!

schön: Das sind ja schöne Aussichten!To jsou tedy pěkné vyhlídky!

sie: Hast du Gabi gesehen? – Ja, sie ist im Garten.Neviděl jsi Gabi? – Viděl, je v zahradě.

so: Ich bin ja so froh darüber.Mám z toho takovou radost!

sonst: heute nicht, sonst jadnes ne, jinak ano

stimmen: mit Ja/Nein stimmenhlasovat pro/proti

trauen: Du traust dich ja nicht.Ty si netroufneš.

Zweck: hovor. žert. Das ist ja (gerade) der Zweck der Übung!O to tady (právě) jde!

heiter: hovor., iron. Das kann ja heiter werden!To bude ještě veselé!

Skandal: Das ist ja ein Skandal!No to je skandál!