Hlavní obsah

doch

Příslovce

  1. přesto, přeceEr hat zwar wenig Zeit, aber er kommt doch.Má sice málo času, přesto přijde.
  2. (ale) anouvozuje kladnou odpověď na negativní otázkuKommst du nicht? – Ja doch!Ty nepřijdeš? – Ale ano!

Částice

  • (vždyť) přeceSie ist doch kein Kind mehr!Už přece není dítě!Ich konnte es doch nicht wissen!Vždyť jsem to nemohl vědět!

Vyskytuje se v

Blinde: Das sieht doch ein Blinder (mit dem Krückstock)!To přece vidí i slepý!

doch: Nein doch!Ale ne!, Jistěže ne!

Gipfel: Das ist (doch) der Gipfel!No to je vrchol!

hoffen: Das will ich (doch stark) hoffen!To doufám!, To bych prosil!

Quatsch: (Das ist doch) Quatsch (mit Soße)!(To je přece naprostý) Nesmysl!

Redensart: Das sind doch nur Redensarten!To jsou jenom řeči!

sein: Sei doch nicht so!Nebuď (přece) takový!, No tak!

Selbstmord: Das ist doch glatter/reiner Selbstmord!To je přece hotová sebevražda!

stimmen: Da stimmt (doch) etwas nicht.Tady (přece) něco není v pořádku.

tun: Tu doch nicht so!Nedělej (se)!, Nepřetvařuj se!, Nepřeháněj!

wenn: wenn ... bloß/doch/nurkéž by, kdyby (tak)

ankleckern: Komm doch nicht wegen jeder Kleinigkeit angekleckert.Neotravuj kvůli každé maličkosti.

aufblasen: Blas dich doch nicht so auf!Nenaparuj se tolik!

aufhören: přen., hovor. Da hört (sich) doch alles auf!Tady už přestává všechno!, To už je vrchol!

aussprechen: Lassen Sie ihn doch aussprechen!Nechte ho přece domluvit!

borniert: Sei doch nicht so borniert!Nebuď přece tak zabedněný!

dass: Dass er doch noch bei uns wäre!Kdyby tak ještě byl u nás!

dorthin: Ich bitte dich, gehe doch nicht dorthin!Prosím tě, nechoď tam!

glauben: Das glaubst du doch selbst nicht!Tomu přece sám nevěříš!

halten: Die meisten haben doch zu dir gehalten.Většina stála přece při tobě.

hinstellen: Ich stelle mich doch nicht hin.Přece se tam nepostavím.

nein: Du bist mir doch nicht mehr böse, nein?Už se na mě nezlobíš, viď?

nicht: Du bleibst doch noch, nicht wahr?Ty přece ještě zůstaneš, ne?

Schnabel: Mach doch den Schnabel auf!Otevři konečně hubu!

schon: Weiß niemand die Antwort? – Doch, ich schon!Nikdo nezná odpověď? – Ale ano, já ji znám!

schwindeln: Da hast du doch geschwindelt.Tady jsi ale švindloval.

springen: Nun spring doch endlich!No tak konečně skoč!

spritzen: Spritz doch nicht so!Necákej tak!

vorspielen: Spiel uns doch nichts vor!Nehraj to na nás!

was: Tu(e) doch was!Dělej přece něco!

aber: Aber das kann doch nicht wahr sein!Ale to přece nemůže být pravda!

werden: Das/Daraus wird doch nichts!Z toho stejně nic nebude!

ale: Sie hat ihn tief verletzt, doch er liebt sie immer noch.Velmi mu ublížila, ale přesto ji stále miluje.

ano: Gehst du nicht mit? – Doch.Nejdeš s námi? – (Ale) Ano.

: Träfen wir uns nur doch bald wieder!Ať se brzo setkáme!

cavyky: Mach doch keine Umschweife!Nedělej cavyky!

když: Er ist doch so nett!Když on je tak milý!

plácat: Plappere doch keinen Unsinn!Neplácej nesmysly!

pohádka: Erzähl uns doch keine Märchen!Nevykládej nám tu pohádky!

rozpomenout se: Versuch doch mal, dich daran zu erinnern.Zkus se na to rozpomenout.

: Wenn doch schon Ferien wären!Už aby byly prázdniny!

vždyť: Ich habe es doch gewusst!Vždyť jsem to věděl!

čert: Geh' doch zum Teufel!Jdi k čertu!

pozdě: Spät aber doch.Pozdě, ale přece.

ukousnout: Keine Angst, ich beiße doch nicht!Neboj se, neukousnu tě!

Beinbruch: Das ist (doch) kein Beinbruch!To (přece) nic není!, Nejde (přece) o život!