Hlavní obsah

spritzen

Sloveso

  1. stříkat, cákatSpritz doch nicht so!Necákej tak!j-m Wasser ins Gesicht spritzenstříkat komu vodu do obličeje
  2. postříkatEr hat mich ganz nass gespritzt.Úplně mě postříkal.Mama, sie spritzt mich immer!Mami, pořád na mě stříká!
  3. prskat, stříkatVorsicht, es spritzt!Pozor, prská to!
  4. (po)stříkat, (po)kropit, zavlažitden Rasen spritzen(po)kropit trávník
  5. (na)stříkat barvou ap.
  6. stříknout, zředit
  7. hovor.j-n/sich píchnout, dát injekci komu/siDer Arzt hat ihn gespritzt.Lékař mu dal injekci.

Vyskytuje se v

aufspritzen: Wasser spritzte auf.Voda vytryskla.

Spritze: eine Spritze auskochenvyvařit (injekční) stříkačku

Spritze: eine Spritze bekommendostat injekci

nastříkat: nastříkat auto (na zeleno)das Auto grün spritzen

píchat: Musí mu každý den píchat inzulín.Sie muss ihm jeden Tag Insulin spritzen.

střik: vinný střikdie (Wein)Schorle, Wein gespritzt

stříkat: stříkat šlehačku na dortSahne auf eine Torte spritzen

stříkat: Z tepny stříká krev.Aus der Ader spritzt das Blut heraus.

vstříknout: vstříknout lék do žílyein Medikament in die Vene spritzen

vytrysknout: Z lahve vytryskla voda.Aus der Flasche spritzte Wasser auf.