Hlavní obsah

spritzen

Sloveso

  1. stříkat, cákatSpritz doch nicht so!Necákej tak!j-m Wasser ins Gesicht spritzenstříkat komu vodu do obličeje
  2. postříkatEr hat mich ganz nass gespritzt.Úplně mě postříkal.Mama, sie spritzt mich immer!Mami, pořád na mě stříká!
  3. prskat, stříkatVorsicht, es spritzt!Pozor, prská to!
  4. (po)stříkat, (po)kropit, zavlažitden Rasen spritzen(po)kropit trávník
  5. (na)stříkat barvou ap.
  6. stříknout, zředit
  7. hovor.j-n/sich píchnout, dát injekci komu/siDer Arzt hat ihn gespritzt.Lékař mu dal injekci.

Vyskytuje se v

aufspritzen: Wasser spritzte auf.Voda vytryskla.

Spritze: eine Spritze auskochenvyvařit (injekční) stříkačku

nastříkat: das Auto grün spritzennastříkat auto (na zeleno)

píchat: Sie muss ihm jeden Tag Insulin spritzen.Musí mu každý den píchat inzulín.

střik: die (Wein)Schorle, Wein gespritztvinný střik

stříkat: Sahne auf eine Torte spritzenstříkat šlehačku na dort

vstříknout: ein Medikament in die Vene spritzenvstříknout lék do žíly

vytrysknout: Aus der Flasche spritzte Wasser auf.Z lahve vytryskla voda.

spritzen: Spritz doch nicht so!Necákej tak!