Hlavní obsah

wenn

Spojka

  1. když časověWenn ich in Paris bin, gehe ich immer in den Louvre.Když jsem v Paříži, zajdu vždy do Louvru.
  2. když, časověWenn ich aufgestanden bin, (dann) mache ich immer zuerst zehn Minuten Gymnastik.Když vstanu, vždy si nejprve 10 minut zacvičím.
  3. když, kdyby, jestliže
  4. wenn ... auch přestože, třebaže, i když
  5. wenn ... bloß/doch/nur kéž by, kdyby (tak)

Vyskytuje se v

immer: immer wenn...vždy když..., pokaždé když...

schon: wenn schon..., (dann)když už, (tak) ...

und: und wenni když, i kdyby

wenn: wenn ... auchpřestože, třebaže, i když

Wunder: Was Wunder, wenn...?Kdo by se divil, že...?

Aber: ohne Wenn und Aberbez vykrucování/vymlouvání

als: Es kam mir vor, als wenn er gerade erst aufgestanden wäre.Připadalo mi, jako by právě vstal.

beraten: Du bist gut beraten, wenn du das Angebot annimmst.Uděláš dobře, když tu nabídku přijmeš.

besinnen: Wenn ich mich recht besinne...Pokud si dobře vzpomínám...

betrügen: Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest.Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

frau: Wenn frau ihr erstes Kind bekommt...Když se narodí ženě první dítě...

grauen: Mir graut, wenn ich an morgen denke.Děsím se, když pomyslím na zítřek.

Lust: Wenn ich das höre, vergeht mir die Lust.Když to slyším, přechází mě chuť.

meinen: Wenn Sie meinen!Když myslíte!

nachts: Wenn ich abends Kaffee trinke, kann ich nachts nicht einschlafen.Když si dám večer kávu, nemůžu v noci usnout.

schwach: přen. j-m wird ganz schwach, wenn...komu se udělá úplně slabo, když...

täuschen: Wenn meine Augen mich (nicht) täuschen, ...Pokud mě oči (ne)klamou, ...

Zweck: Es hat wohl wenig Zweck, wenn ich noch auf ihn warte.Nemá asi smysl, abych na něho ještě čekal.

: Wenn du zu Hause bist, ruf mich an.Až budeš doma, zavolej mi.

jak: Wenn du frech bist, kriegst du eine.Jak budeš drzý, dostaneš.

jestli: Wenn du willst, mache ich es.Jestli chceš, udělám to.

kdyby: Wenn es nötig wäre, komme ich sofort.Kdyby to bylo nutné, okamžitě přijdu.

když: Wenn ich Zeit habe, sehe ich fern.Když mám čas, dívám se na televizi.

kéž: Wenn es nur schneien würde!Kéž by sněžilo!

klamat: Wenn mich die Augen nicht täuschen, ...Neklame-li mne zrak, ...

-li: Wenn du Zeit hast, ruf mich an.Budeš-li mít čas, zavolej mi.

mrazit: Mich fröstelt, wenn ich ihn ansehe.Při pohledu na něj mě mrazí.

neznat se: Wenn er sich aufregt, kennt er sich nicht mehr.Když se rozčílí, tak se nezná.

pak: Wenn du daran festhältst, dann sage ich dir die Wahrheit.Trváš-li na tom, pak ti řeknu pravdu.

rozhovořit se: Wenn er zu sprechen beginnt, kann er nicht aufhören.Jakmile se rozhovoří, nemůže přestat.

tak: Wenn ich damit fertig bin, dann gehe ich nach Hause.Až to dodělám, tak půjdu domů.

ubýt: Das schadet dir gar nichts, wenn du mir hilfst!hovor., expr. Neubude tě, když mi pomůžeš!

: Wenn doch schon Ferien wären!Už aby byly prázdniny!

věc: Wenn es darauf ankommt...Když přijde na věc...

vlézt: Wenn (mir) nichts dazwischenkommt, komme ich am Samstag.hovor. Pokud mi do toho nic nevleze, přijedu v sobotu.

vzkázat: Lass ihm bestellen, wenn du fertig bist.Vzkaž mu, až budeš hotov.

žhavit se: Sein Gehirn glüht, wenn er intensiv nachdenkt.expr. Žhaví se mu mozek, jak usilovně přemýšlí.

kocour: Wenn die Katze aus dem Haus ist, tanzen die Mäuse auf dem Tisch.Když není kocour doma, myši mají pré.

křížek: den Brunnen erst zudecken, wenn das Kind schon hineingefallen istexpr. přijít s křížkem po funuse

uschnout: Wenn Ostern und Pfingsten auf einen Tag fallen.Až naprší a uschne!

vlk: Wenn man den Esel nennt (kommt er gerennt).My o vlku a vlk za humny.

Besen: Ich fresse einen Besen, wenn das stimmt!Ať se propadnu, jestli je to pravda!