Hlavní obsah

Lust

Die, podstatné jméno~

  1. auf etw. Akk chuť na co, zu etw. nálada k čemu, na coWenn ich das höre, vergeht mir die Lust.Když to slyším, přechází mě chuť.Ich hätte jetzt Lust auf ein Stück Kuchen.Teď bych měl chuť na kousek koláče.
  2. an etw. Dat radost, potěšení z čeho, zalíbení v čem

Vyskytuje se v

dazu: Ich hatte dazu keine Lust.Neměla jsem na to chuť.

gusto: etw. mit Lust machendělat co s gustem

chuť: j-m die Lust verderbenzkazit komu chuť

chtít se: Dass du noch Lust hast.Že se ti chce.

skok: Er hat keine Lust zu tanzen.Není mu do skoku.

Lust: Wenn ich das höre, vergeht mir die Lust.Když to slyším, přechází mě chuť.