Hlavní obsah

Verlust

Vyskytuje se v

Rücksicht: ohne Rücksicht auf Verlustebez ohledu na ztráty, za každou cenu bezohledně

abschließen: das Jahr mit Verlust abschließenskončit rok (se) ztrátou

empfindlich: einen empfindlichen Verlust erleidenutrpět citelnou ztrátu

hlásit: einen Verlust meldenhlásit ztrátu

možný: angesichts eines möglichen Verlustesvzhledem k možné ztrátě

přebolet: Sein Verlust ist nie zu verschmerzen.Jeho ztráta nikdy nepřebolí.

vynahradit: den Verlust ersetzenvynahradit si ztrátu

ztráta: in Verlust geratendostat se do ztráty