Hlavní obsah

Verlust

Vyskytuje se v

Rücksicht: ohne Rücksicht auf Verlustebez ohledu na ztráty, za každou cenu bezohledně

abschließen: das Jahr mit Verlust abschließenskončit rok (se) ztrátou

empfindlich: einen empfindlichen Verlust erleidenutrpět citelnou ztrátu

hlásit: hlásit ztrátueinen Verlust melden

možný: vzhledem k možné ztrátěangesichts eines möglichen Verlustes

přebolet: Jeho ztráta nikdy nepřebolí.Sein Verlust ist nie zu verschmerzen.

vynahradit: vynahradit si ztrátuden Verlust ersetzen

ztráta: dostat se do ztrátyin Verlust geraten