Hlavní obsah

Rücksicht

Vyskytuje se v

ohled: mit Rücksicht/im Hinblick auf j-n/etw.s ohledem na koho/co

ohlížet se: Ich muss auf meine kranke Mutter Rücksicht nehmen.Musím se ohlížet na nemocnou matku.

Rücksicht: auf j-n/etw. Rücksicht nehmenbrát ohled na koho/co