Hlavní obsah

pohled

Vyskytuje se v

sklouznout: sklouznout zrakem, sklouznout pohledem, sklouznout okempodívat se die Augen gleiten* lassen*

bok: pohled z bokudie Seitenansicht

profil: pohled z profiludie Profilansicht

první: láska na první pohleddie Liebe auf den ersten Blick

bezduchý: mít bezduchý pohledeinen stumpfen Blick haben

bloudit: Bloudil pohledem po místnosti.Sein Blick irrte durch den Raum.

bojácný: bojácný člověk/pohledein ängstlicher Mensch/Blick

cítit: cítit na sobě čí pohledj-s Blick auf sich spüren

dychtivý: dychtivé pohledygierige Blicke

chladný: chladný pohledein kalter Blick

koketní: koketní pohledein koketter Blick

kradmý: kradmý pohledverstohlener Blick

lačný: vrhat lačné pohledy po kom/čemj-m/etw. gierige Blicke zuwerfen

letmý: letmý pohled/polibekein flüchtiger Blick/Kuss

mrazit: Při pohledu na něj mě mrazí.Mich fröstelt, wenn ich ihn ansehe.

mrazivý: přen. mrazivý pohledeiskalter Blick

nenávistný: vrhat na koho nenávistné pohledyj-m hasserfüllte Blicke zuwerfen

nepřítomnost: nepřítomnost pohledudie Geistlosigkeit des Blickes

nevěřící: nevěřící pohledein ungläubiger Blick

nevinný: dětský nevinný pohledein kindlich unschuldiger Blick

podezíravý: podezíravý pohledein misstrauischer Blick

pohoršený: pohoršený pohledempörter Blick

pokochat se: pokochat se pohledem na mořesich an dem Blick auf das Meer ergötzen

pronikavý: upřít na koho/co pronikavý pohledeinen durchdringenden Blick auf j-n/etw. heften

realistický: realistický pohled na světrealistische Weltanschauung

rvát: přen. Pohled na opuštěné děti mi rve srdce.Der Anblick der verlassenen Kinder zerreißt mir das Herz.

spočinout: spočinout pohledem na kom/čemauf j-m/etw. mit dem Blick ruhen

strnulý: přen. mít strnulý pohledeinen starren Blick haben

truchlivý: truchlivý pohledein jämmerlicher Blick

uhnout: přen. uhnout pohledemden Blick abwenden

úchvatný: úchvatný pohledein hinreißender Blick

upřený: upřený pohledstierer Blick

uznat: Neuznal ji za hodnou pohledu.Er hat sie eines Blickes nicht gewürdigt.

vyčítavý: vyčítavý pohledvorwurfsvoller Blick

zavadit: přen. Zavadila o něj pohledem.Ihr Blick streifte ihn.

zespod: pohled zespodein Blick von unten