Hlavní obsah

názor

Vyskytuje se v

proměna: proměna v názorechdie Meinungsveränderung

dle: dle mého názorumeiner Meinung nach

klonit se: klonit se k názoru kohozu j-s Ansicht neigen

měnit: měnit názorydie Meinungen ändern

moderní: zastávat moderní názorymoderne Meinungen vertreten

můj, má, mé, moje: podle mého názorumeiner Meinung nach

nákaza: Jejich názory se šířily jako nákaza.Ihre Ideen verbreiten sich wie die Pest.

nesouhlas: nesouhlas v názorechdie Unstimmigkeit in den Meinungen

nutit: nutit komu své názoryj-m eigene Ansichten aufdrängen

odchylný: odchylný názorabweichende Meinung

optimistický: optimistický názoroptimistische Ansicht

osobní: osobní názor/důvodypersönliche Meinung/Gründe

ostýchat se: ostýchat se říct svůj názorsich scheuen, seine Meinung zu sagen

osvícený: mít osvícené názoryaufgeklärte Ansichten haben

podle: podle mého názorumeiner Meinung nach

podobný: podobné názoryähnliche Meinungen

progresivní: progresivní názoryprogressive Ansichten

pružnost: pružnost názorůdie Flexibilität der Meinungen

převládající: převládající názor mezi lidmivorherrschende Meinung unter den Leuten

přiklánět se: Přikláním se k názoru, že...Ich neige der Ansicht zu, dass...

sdílet: sdílet její názorihre Ansicht teilen

skeptický: skeptické názoryskeptische Ansichten

svůj, svá, své, svoje: Řekni svůj názor.Sag deine Meinung.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: tvůj názordeine Meinung

ustrnout: ustrnout v názorechin seinen Ansichten starr werden, verknöchern

ustrnulý: ustrnulé názoryverknöcherte Ansichten

utvořit: utvořit si vlastní názorsich seine eigene Meinung bilden

utvrdit se: Utvrdil jsem se v názoru, že...Das bestärkte in mir die Meinung, dass...

utvrzovat se: utvrzovat se ve svých názorechseine Ansichten bestärken

vyčíst: Své názory vyčetl z knih.Er hat sich seine Ansichten aus Büchern angelesen.

vyjádřit: vyjádřit svůj názorseine Meinung äußern

vyslovit: vyslovit svůj názorseine Meinung äußern

xenofobní: xenofobní názoryxenophobe Meinungen

zastávat: zastávat cizí názoryfremde Ansichten vertreten

zcela: Můj názor je zcela odlišný.Meine Meinung ist ganz unterschiedlich.

zprostředkovaný: zprostředkovaný názorvermittelte Ansicht

nach: meiner Meinung nachpodle mého názoru

Ansicht: nach meiner Ansicht/meiner Ansicht nachpodle mého názoru

Ansicht: Sie war anderer Ansicht.Byla jiného názoru.

Auffassung: unterschiedliche Auffassungen von der Ehe habenmír různé názory na manželství

befragen: einen Experten nach seiner Meinung befragendotázat se odborníka na jeho názor

beharrlich: seine Meinung beharrlich verteidigenneústupně hájit svůj názor

bekehren: j-n zu einer anderen Meinung bekehrenpřivést koho k jinému názoru

bestehen: auf seiner Meinung bestehentrvat na svém názoru

darlegen: seine Ansichten darlegenvysvětlit své názory

decken: Meine Ansicht deckt sich nicht mit ihrer.Můj názor se s tím jejím neshoduje.

denen: jene Leute, denen sie ihre Meinung sagteti (lidé), kterým řekla svůj názor

eigen: Er setzt immer eigene Meinung durch.Vždy prosazuje svůj názor.

gelten: Seine Meinung gilt mir viel.Jeho názor pro mě mnoho znamená.

manch: die Ansicht manches Gelehrtennázor mnohého učence

Meinung: meiner Meinung nachpodle mého názoru

Meinung: zu einer Meinung kommendospět k názoru

Meinung: der Meinung sein, dass...být (toho) názoru, že...

Meinung: j-n nach seiner Meinung fragenptát se koho na jeho názor

Meinung: zu etw. keine Meinung habennemít na co žádný názor, nevyjádřit se k čemu

ungeschminkt: j-m ungeschminkt seine Meinung sagenříci komu na rovinu svůj názor

verschroben: verschrobene Ansichten habenmít praštěné názory

verteidigen: seine Ansicht verteidigenhájit svůj názor