Hlavní obsah

názor

Vyskytuje se v

proměna: proměna v názorechdie Meinungsveränderung

dle: dle mého názorumeiner Meinung nach

klonit se: klonit se k názoru kohozu j-s Ansicht neigen

měnit: měnit názorydie Meinungen ändern

moderní: zastávat moderní názorymoderne Meinungen vertreten

můj, má, mé, moje: podle mého názorumeiner Meinung nach

nákaza: Jejich názory se šířily jako nákaza.Ihre Ideen verbreiten sich wie die Pest.

nesouhlas: nesouhlas v názorechdie Unstimmigkeit in den Meinungen

nutit: nutit komu své názoryj-m eigene Ansichten aufdrängen

odchylný: odchylný názorabweichende Meinung

optimistický: optimistický názoroptimistische Ansicht

osobní: osobní názor/důvodypersönliche Meinung/Gründe

ostýchat se: ostýchat se říct svůj názorsich scheuen, seine Meinung zu sagen

osvícený: mít osvícené názoryaufgeklärte Ansichten haben

podle: podle mého názorumeiner Meinung nach

podobný: podobné názoryähnliche Meinungen

progresivní: progresivní názoryprogressive Ansichten

pružnost: pružnost názorůdie Flexibilität der Meinungen

převládající: převládající názor mezi lidmivorherrschende Meinung unter den Leuten

přiklánět se: Přikláním se k názoru, že...Ich neige der Ansicht zu, dass...

sdílet: sdílet její názorihre Ansicht teilen

skeptický: skeptické názoryskeptische Ansichten

svůj, svá, své, svoje: Řekni svůj názor.Sag deine Meinung.

tvůj, tvá, tvé, tvoje: tvůj názordeine Meinung

ustrnout: ustrnout v názorechin seinen Ansichten starr werden, verknöchern

ustrnulý: ustrnulé názoryverknöcherte Ansichten

utvořit: utvořit si vlastní názorsich seine eigene Meinung bilden

utvrdit se: Utvrdil jsem se v názoru, že...Das bestärkte in mir die Meinung, dass...

utvrzovat se: utvrzovat se ve svých názorechseine Ansichten bestärken

vyčíst: Své názory vyčetl z knih.Er hat sich seine Ansichten aus Büchern angelesen.

vyjádřit: vyjádřit svůj názorseine Meinung äußern

vyslovit: vyslovit svůj názorseine Meinung äußern

xenofobní: xenofobní názoryxenophobe Meinungen

zastávat: zastávat cizí názoryfremde Ansichten vertreten

zcela: Můj názor je zcela odlišný.Meine Meinung ist ganz unterschiedlich.

zprostředkovaný: zprostředkovaný názorvermittelte Ansicht

nach: podle mého názorumeiner Meinung nach

Ansicht: podle mého názorunach meiner Ansicht/meiner Ansicht nach

Auffassung: mír různé názory na manželstvíunterschiedliche Auffassungen von der Ehe haben

befragen: dotázat se odborníka na jeho názoreinen Experten nach seiner Meinung befragen

beharrlich: neústupně hájit svůj názorseine Meinung beharrlich verteidigen

bekehren: přivést koho k jinému názoruj-n zu einer anderen Meinung bekehren

bestehen: trvat na svém názoruauf seiner Meinung bestehen

darlegen: vysvětlit své názoryseine Ansichten darlegen

decken: Můj názor se s tím jejím neshoduje.Meine Ansicht deckt sich nicht mit ihrer.

denen: ti (lidé), kterým řekla svůj názorjene Leute, denen sie ihre Meinung sagte

eigen: Vždy prosazuje svůj názor.Er setzt immer eigene Meinung durch.

gelten: Jeho názor pro mě mnoho znamená.Seine Meinung gilt mir viel.

manch: názor mnohého učencedie Ansicht manches Gelehrten

Meinung: podle mého názorumeiner Meinung nach

ungeschminkt: říci komu na rovinu svůj názorj-m ungeschminkt seine Meinung sagen

verschroben: mít praštěné názoryverschrobene Ansichten haben

verteidigen: hájit svůj názorseine Ansicht verteidigen

názor: podle mého názorumeiner Meinung/Ansicht nach