Hlavní obsah

podle

Předložka

  1. (vyjadřuje měřítko hodnocení) nach, anpoznat koho podle hlasuj-n an der Stimme erkennentřídit zboží podle čehoWare nach etw. sortieren
  2. (vyjadřuje shodu s něčím) nachpojmenovat syna podle otceden Sohn nach seinem Vater nennen
  3. (vyjadřuje odvolání se ke zdroji) nach, gemäßpodle mého názorumeiner Meinung nach

Vyskytuje se v

názor: podle mého názorumeiner Meinung/Ansicht nach

poznatek: podle nejnovějších poznatkůnach den neusten Erkenntnissen

rozhodnutí: podle soudního rozhodnutílaut gerichtlichem Beschluss

abeceda: seřadit co podle abecedyetw. nach dem Alphabet ordnen

abeceda: vyvolávat koho podle abecedyj-n alphabetisch aufrufen

hodnost: podle hodnostínach den Chargen

jednat: jednat podle svého svědomínach seinem Gewissen handeln

jméno: znát koho jen podle jménaj-n nur dem Namen nach kennen

libost: podle libostinach Herzenslust

móda: oblékat se podle poslední módysich nach der letzten Mode kleiden

můj, má, mé, moje: podle mého názorumeiner Meinung nach

pravítko: linkovat podle pravítkanach dem Lineal linieren

předpis: chovat se podle předpisůsich nach den Regeln benehmen

recept: vařit podle receptunach einem Rezept kochen

rozpoznat: Rozpoznala ho podle hlasu.Sie erkannte ihn an der Stimme.

roztřídit: roztřídit zásilky podle hmotnostidie Sendungen nach dem Gewicht sortieren

řídit se: řídit se podle přání kohosich nach j-s Wünschen richten

seřadit: seřadit podle velikostinach der Größe ordnen

směrovka: jet podle směrovek u cestynach den Wegweisern fahren

srovnat: srovnat lístky podle abecedydie Zettel nach dem Alphabet ordnen

střih: ušít podle střihunach dem Schnittmuster nähen

velikost: seřadit koho/co podle velikostij-n/etw. nach der Größe ordnen

výkaz: stat. podle statistického výkazunach Ausweis der Statistik

vzhled: posuzovat koho podle vzhleduj-n dem Aussehen nach beurteilen

vzor: vyplnit formulář podle vzorudas Formular nach dem Muster ausfüllen

vědomí: podle nejlepšího vědomí a svědomínach bestem Wissen und Gewissen

zdání: podle všeho zdáníallem Anschein nach

an: j-n an dem Gang erkennenpoznat koho podle chůze

Belieben: nach Beliebenpodle libosti, jak je libo

Einteilung: Einteilung nach Berufenrozdělení podle profesí

getreu: getreu seinem letzten Willenpodle jeho poslední vůle

kraft: kraft eines Gesetzesz moci/podle zákona

Kraft: j-n nach besten Kräften beratenporadit komu podle nejlepšího vědomí a svědomí

laut: laut Fahrplan kommenpřijet podle jízdního řádu

Möglichkeit: nach Möglichkeitpodle možnosti/okolností

Muster: einem Muster folgenpostupovat podle modelu

nach: meiner Meinung nachpodle mého názoru

planmäßig: etw. planmäßig einhaltendodržet co podle plánu

zufolge: seiner Aussage zufolgepodle jeho výpovědi

Alphabet: Wörter nach dem Alphabet ordnenřadit slova podle abecedy

anordnen: Wörter alphabetisch anordnenuspořádat slova podle abecedy

Ansicht: nach meiner Ansicht/meiner Ansicht nachpodle mého názoru

antreten: Die Schüler sind der Größe nach angetreten.Žáci jsou nastoupeni podle velikosti.

Aussage: nach Aussage des Zeugenpodle výpovědi svědka

charakterlich: j-n charakterlich beurteilenkoho soudit/posuzovat podle charakteru

danach: danach zu urteilensoudě podle toho

fahren: Der Zug fährt fahrplanmäßig.Vlak jezdí podle jízdního řádu.

Gewissen: nach bestem Wissen und Gewissenpodle nejlepšího vědomí a svědomí

laufen: Alles läuft wie geplant.Vše běží podle plánu.

Meinung: meiner Meinung nachpodle mého názoru

modisch: sich modisch kleidenobléci se podle módy

Möglichkeit: Könnten Sie heute nach Möglichkeit länger bleiben?Mohl byste dneska podle možnosti zůstat déle?

Rezept: nach Rezept kochenvařit podle receptu

richten: Ich richte mich ganz nach dir.Řídím se zcela podle tebe.

schnöde: einen schnöden Verrat begehendopustit se podlé zrady

Schritt: j-n am Schritt erkennenpoznat koho podle chůze

sinngemäß: etw. sinngemäß übersetzenpřeložit co podle významu

Sitte: nach alter Sittepodle starých obyčejů

sortieren: etw. alphabetisch sortierentřídit co podle abecedy

sortieren: nach der Größe sortierentřídit podle velikosti

standrechtlich: j-n standrechtlich erschießenkoho zastřelit podle stanného práva

unbestätigt: unbestätigten Meldungen zufolge...(po)dle nepotvrzených zpráv...

volkstümlich: etw. nach volkstümlichem Brauch feiernco slavit podle lidového zvyku

Wissen: etw. nach bestem Wissen und Gewissen tunudělat co podle nejlepšího vědomí a svědomí

Wunsch: nach Wunsch verlaufenprobíhat podle představ