Hlavní obsah

podle

Předložka

  1. (vyjadřuje měřítko hodnocení) nach, anpoznat koho podle hlasuj-n an der Stimme erkennentřídit zboží podle čehoWare nach etw. sortieren
  2. (vyjadřuje shodu s něčím) nachpojmenovat syna podle otceden Sohn nach seinem Vater nennen
  3. (vyjadřuje odvolání se ke zdroji) nach, gemäßpodle mého názorumeiner Meinung nach

Vyskytuje se v

názor: meiner Meinung/Ansicht nachpodle mého názoru

poznatek: nach den neusten Erkenntnissenpodle nejnovějších poznatků

rozhodnutí: laut gerichtlichem Beschlusspodle soudního rozhodnutí

abeceda: etw. nach dem Alphabet ordnenseřadit co podle abecedy

hodnost: nach den Chargenpodle hodností

jednat: nach seinem Gewissen handelnjednat podle svého svědomí

jméno: j-n nur dem Namen nach kennenznát koho jen podle jména

libost: nach Herzenslustpodle libosti

móda: sich nach der letzten Mode kleidenoblékat se podle poslední módy

můj, má, mé, moje: meiner Meinung nachpodle mého názoru

pravítko: nach dem Lineal linierenlinkovat podle pravítka

předpis: sich nach den Regeln benehmenchovat se podle předpisů

recept: nach einem Rezept kochenvařit podle receptu

rozpoznat: Sie erkannte ihn an der Stimme.Rozpoznala ho podle hlasu.

roztřídit: die Sendungen nach dem Gewicht sortierenroztřídit zásilky podle hmotnosti

řídit se: sich nach j-s Wünschen richtenřídit se podle přání koho

seřadit: nach der Größe ordnenseřadit podle velikosti

směrovka: nach den Wegweisern fahrenjet podle směrovek u cesty

srovnat: die Zettel nach dem Alphabet ordnensrovnat lístky podle abecedy

střih: nach dem Schnittmuster nähenušít podle střihu

velikost: j-n/etw. nach der Größe ordnenseřadit koho/co podle velikosti

výkaz: nach Ausweis der Statistikstat. podle statistického výkazu

vzhled: j-n dem Aussehen nach beurteilenposuzovat koho podle vzhledu

vzor: das Formular nach dem Muster ausfüllenvyplnit formulář podle vzoru

vědomí: nach bestem Wissen und Gewissenpodle nejlepšího vědomí a svědomí

zdání: allem Anschein nachpodle všeho zdání

an: j-n an dem Gang erkennenpoznat koho podle chůze

Belieben: nach Beliebenpodle libosti, jak je libo

Einteilung: Einteilung nach Berufenrozdělení podle profesí

getreu: getreu seinem letzten Willenpodle jeho poslední vůle

kraft: kraft eines Gesetzesz moci/podle zákona

Kraft: j-n nach besten Kräften beratenporadit komu podle nejlepšího vědomí a svědomí

laut: laut Fahrplan kommenpřijet podle jízdního řádu

Möglichkeit: nach Möglichkeitpodle možnosti/okolností

Muster: einem Muster folgenpostupovat podle modelu

nach: meiner Meinung nachpodle mého názoru

planmäßig: etw. planmäßig einhaltendodržet co podle plánu

zufolge: seiner Aussage zufolgepodle jeho výpovědi

Alphabet: Wörter nach dem Alphabet ordnenřadit slova podle abecedy

anordnen: Wörter alphabetisch anordnenuspořádat slova podle abecedy

Ansicht: nach meiner Ansicht/meiner Ansicht nachpodle mého názoru

antreten: Die Schüler sind der Größe nach angetreten.Žáci jsou nastoupeni podle velikosti.

Aussage: nach Aussage des Zeugenpodle výpovědi svědka

charakterlich: j-n charakterlich beurteilenkoho soudit/posuzovat podle charakteru

danach: danach zu urteilensoudě podle toho

fahren: Der Zug fährt fahrplanmäßig.Vlak jezdí podle jízdního řádu.

Gewissen: nach bestem Wissen und Gewissenpodle nejlepšího vědomí a svědomí

laufen: Alles läuft wie geplant.Vše běží podle plánu.

Meinung: meiner Meinung nachpodle mého názoru

modisch: sich modisch kleidenobléci se podle módy

Rezept: nach Rezept kochenvařit podle receptu

richten: Ich richte mich ganz nach dir.Řídím se zcela podle tebe.

schnöde: einen schnöden Verrat begehendopustit se podlé zrady

Schritt: j-n am Schritt erkennenpoznat koho podle chůze

sinngemäß: etw. sinngemäß übersetzenpřeložit co podle významu

Sitte: nach alter Sittepodle starých obyčejů

sortieren: etw. alphabetisch sortierentřídit co podle abecedy

standrechtlich: j-n standrechtlich erschießenkoho zastřelit podle stanného práva

unbestätigt: unbestätigten Meldungen zufolge...(po)dle nepotvrzených zpráv...

volkstümlich: etw. nach volkstümlichem Brauch feiernco slavit podle lidového zvyku

Wissen: etw. nach bestem Wissen und Gewissen tunudělat co podle nejlepšího vědomí a svědomí

Wunsch: nach Wunsch verlaufenprobíhat podle představ

podle: j-n an der Stimme erkennenpoznat koho podle hlasu