Hlavní obsah

řídit se

Nedokonavé sloveso

  1. (dodržovat) sich richtenřídit se podle přání kohosich nach j-s Wünschen richten
  2. (být veden) befolgenŘiďte se návodem k použití.Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung.

Vyskytuje se v

poučka: sich nach einem Lehrsatz richtenřídit se poučkou

předpis: Vorschriften befolgenřídit se předpisy

befolgen: Gesetze befolgenřídit se zákony

richten: sich nach den Vorschriften richtenřídit se předpisy

řídit se: sich nach j-s Wünschen richtenřídit se podle přání koho