Hlavní obsah

postupovat

Vyskytuje se v

konstruktivně: postupovat konstruktivněkonstruktiv vorgehen

pragmaticky: postupovat pragmatickypragmatisch vorgehen

soustavně: systematicky pracovat/postupovatsystematisch arbeiten/vorgehen

Muster: einem Muster folgenpostupovat podle modelu

zielsicher: zielsicher vorgehenpostupovat cílevědomě