Hlavní obsah

řídit

Vyskytuje se v

poučka: řídit se poučkousich nach einem Lehrsatz richten

předpis: řídit se předpisyVorschriften befolgen

řídit se: řídit se podle přání kohosich nach j-s Wünschen richten

řídit se: Řiďte se návodem k použití.Befolgen Sie die Gebrauchsanweisung.

vůz: řídit vůzeinen Wagen fahren

vliv: řídit pod vlivem alkoholuunter Alkoholeinfluss fahren

befolgen: Gesetze befolgenřídit se zákony

Auto: Auto fahren könnenumět řídit auto

führen: Er erhielt die Berechtigung, einen LKW zu führen.Obdržel oprávnění řídit nákladní auto.

Panzer: einen Panzer lenkenřídit tank

richten: sich nach den Vorschriften richtenřídit se předpisy

richten: Ich richte mich ganz nach dir.Řídím se zcela podle tebe.