Hlavní obsah

řídit

Vyskytuje se v

poučka: řídit se poučkousich nach einem Lehrsatz richten

předpis: řídit se předpisyVorschriften befolgen

řídit se: řídit se podle přání kohosich nach j-s Wünschen richten

vůz: řídit vůzeinen Wagen fahren

vliv: řídit pod vlivem alkoholuunter Alkoholeinfluss fahren

befolgen: řídit se zákonyGesetze befolgen

Auto: umět řídit autoAuto fahren können

führen: Obdržel oprávnění řídit nákladní auto.Er erhielt die Berechtigung, einen LKW zu führen.

Panzer: řídit tankeinen Panzer lenken

richten: řídit se předpisysich nach den Vorschriften richten

řídit: řídit autoein Auto lenken