Hlavní obsah

Schritt

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. krokeinen Schritt nach vorn machenudělat krok vpřed
  2. chůze, krokden Schritt beschleunigenzrychlit krokj-n am Schritt erkennenpoznat koho podle chůze
  3. rozkrok na kalhotách
  4. (zá)krok, opatření, postihSchritte gegen j-n/etw. unternehmenpodniknout kroky proti komu/čemu

Vyskytuje se v

Tritt: auf Schritt und Trittna každém kroku

beschleunigen: den Schritt/das Tempo beschleunigenzrychlit krok/tempo

vor: einen Schritt vor machenudělat (jeden) krok vpřed

eilig: eilige Schrittechvatné kroky

schreiten: zur Wahl/zur Aktion schreitenpřistoupit k volbě/akci

überwachen: j-n auf Schritt und Tritt überwachenstřežit na každém kroku koho

chůze: stačit komu v chůzimit j-m Schritt halten

krok: na každém krokuauf Schritt und Tritt

krok: krok do neznámaein Schritt ins Dunkel

doznít: Kroky pomalu dozněly.Die Schritte sind langsam verhallt.

jít: Technika jde stále kupředu.Die Technik schreitet ständig voran.

krok: zpomalit krokden Schritt verlangsamen

krok: podnikat další krokyweitere Schritte unternehmen

krokem: jet krokem(im) Schritt fahren

opilý: opilý smích/krokbetrunkenes Lachen/betrunkener Schritt

popojít: popojít o krok vpředeinen Schritt vorwärts gehen

předstoupit: předstoupit několik krokůeinige Schritte vortreten

rozkrok: prodřít kalhoty v rozkrokudie Hose im Schritt durchstoßen

rozléhat se: Vzdálené kroky se rozléhaly chodbou.Ferne Schritte hallten im Flur.

utichnout: Kroky utichly v dálce.Die Schritte verstummten in der Ferne.

vleklý: vleklá chůzeschleppender Schritt

vpřed: kráčet vpředvorwärts schreiten

vykračovat (si): klidně si vykračovatgemächlich schreiten

zvláčnět: Její chůze zvláčněla.Ihr Schritt wurde geschmeidig.

zvolnit: zvolnit krokden Schritt verlangsamen

zvolnit se: Jeho chůze se zvolnila.Sein Schritt verlangsamte sich.

doba: držet krok s doboumit der Zeit Schritt halten

držet: držet krok s kýmmit j-m Schritt halten

krok: držet krok s doboumit der Zeit Schritt halten