Hlavní obsah

Schritt

Der, podstatné jméno~(e)s, ~e

  1. krokeinen Schritt nach vorn machenudělat krok vpřed
  2. chůze, krokden Schritt beschleunigenzrychlit krokj-n am Schritt erkennenpoznat koho podle chůze
  3. rozkrok na kalhotách
  4. (zá)krok, opatření, postihSchritte gegen j-n/etw. unternehmenpodniknout kroky proti komu/čemu

Vyskytuje se v

Schritt: první krok začátekder erste Schritt

Tritt: na každém krokuauf Schritt und Tritt

beschleunigen: zrychlit krok/tempoden Schritt/das Tempo beschleunigen

vor: udělat (jeden) krok vpředeinen Schritt vor machen

eilig: chvatné krokyeilige Schritte

überwachen: střežit na každém kroku kohoj-n auf Schritt und Tritt überwachen

chůze: stačit komu v chůzimit j-m Schritt halten

krok: na každém krokuauf Schritt und Tritt

doznít: Kroky pomalu dozněly.Die Schritte sind langsam verhallt.

jít: Technika jde stále kupředu.Die Technik schreitet ständig voran.

krokem: jet krokem(im) Schritt fahren

opilý: opilý smích/krokbetrunkenes Lachen/betrunkener Schritt

popojít: popojít o krok vpředeinen Schritt vorwärts gehen

předstoupit: předstoupit několik krokůeinige Schritte vortreten

rozkrok: prodřít kalhoty v rozkrokudie Hose im Schritt durchstoßen

rozléhat se: Vzdálené kroky se rozléhaly chodbou.Ferne Schritte hallten im Flur.

utichnout: Kroky utichly v dálce.Die Schritte verstummten in der Ferne.

vleklý: vleklá chůzeschleppender Schritt

vpřed: kráčet vpředvorwärts schreiten

vykračovat (si): klidně si vykračovatgemächlich schreiten

zvláčnět: Její chůze zvláčněla.Ihr Schritt wurde geschmeidig.

zvolnit: zvolnit krokden Schritt verlangsamen

zvolnit se: Jeho chůze se zvolnila.Sein Schritt verlangsamte sich.

doba: držet krok s doboumit der Zeit Schritt halten

držet: držet krok s kýmmit j-m Schritt halten

schreiten: přistoupit k volbě/akcizur Wahl/zur Aktion schreiten