Hlavní obsah

daleko

Příslovce

  1. (místně) weit, fern, entferntJak je to ještě daleko?Wie weit ist es noch?daleko vzaduweit hintendaleko od domovafern von der Heimat
  2. (časově) weit, fernVánoce jsou ještě daleko.Die Weihnachten sind noch weit.vidět daleko do budoucnostiweit in die Zukunft sehen
  3. (velmi, mnohem) weitaus, weitdaleko lépe/více/dříveweitaus besser/mehr/früherdaleko koho předstihnoutj-n weit überholen

Podstatné jméno, rod střední, podstatné jméno

  • weit, fernz blízka i z dalekaaus/von nah und fernpřicházet z dalekavon weitem kommen

Vyskytuje se v

daleký: sport. skok dalekýder Weitsprung

méně: čím dál méněimmer weniger

skok: skok daleký/vysoký/o tyčider Weitsprung/Hochsprung/Stabhochsprung

široko: široko dalekoweit und breit

být: Není to daleko.Es ist nicht weit.

civilizace: přen. být daleko od civilizacevon der Zivilisation weit entfernt sein

dál: dál než kdo/coweiter als j./etw.

daleko: Jak je to ještě daleko?Wie weit ist es noch?

dohlédnout: Daleko nedohlédnu.Ich kann nicht weit sehen.

dohodit: dohodit oštěpem co nejdálden Speer möglichst weit werfen

doletět: Střela doletí daleko.Der Schuss kann weit fliegen.

doskočit: Doskočil nejdál ze všech.Er sprang am weitesten von allen.

dostřelit: Brokovnice nemůže dostřelit daleko.Die Schrotbüchse kann nicht weit tragen.

dotáhnout: dotáhnout to dalekoes weit bringen

jet: Jedeme dál!Setzen wir fort!

jít: Pojď dál.Komm herein.

možná: co možná nejdříve/nejdálemöglichst bald/weit

nedaleko: Je to nedaleko odtud.Es ist nicht weit von hier.

nedaleký: Bydlí v nedaleké vesnici.Er wohnt im nahen Dorf.

takto: Takhle to dál nejde.So geht es nicht weiter.

vzdělávat se: dále se vzdělávatsich fortbilden, sich weiterbilden

jablko: Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

poctivost: S poctivostí nejdál dojdeš.Ehrlichkeit ist die beste Politik.

ptáče: Ranní ptáče dál doskáče.Morgenstunde hat Gold im Munde.

ranní: Ranní ptáče dál doskáče.Morgenstunde hat Gold im Munde.

strom: pořek. Jablko nepadá daleko od stromu.Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.

dalece: Jak dalece tomu rozumí?Wie weit versteht er das?