Hlavní obsah

široko

Vyskytuje se v

šíře: šíře látkydie Stoffbreite

hruď: mít širokou hruďeine breite Brust haben

pánev: široká/úzká pánevbreites/enges Becken

plandat: Široké nohavice jí plandají.Ihre breiten Hosenbeine schlottern.

punčochový: široký punčochový sortimentbreites Strumpfsortiment

sortiment: široký sortiment zbožíein breites Warensortiment

spektrum: široké názorové spektrumbreites Meinungsspektrum

široký: Sukně je mi široká v pase.Der Rock ist mir zu weit in der Taille.

šíře: šíře inteligenceder Umfang der Intelligenz

škála: široká škála výrobků na trhueine breite Palette von Produkten auf dem Markt

daleko: být známý široko dalekoweit und breit bekannt sein

široký: v širším smyslu slovaim weiteren Sinne des Wortes

Masse: breite/namenlose Masseširoká/bezejmenná masa

modern: Es ist nicht modern, weite Röcke zu tragen.Široké sukně nejsou moderní.

Palette: eine umfassende Palette von Produktenširoká paleta produktů

verschieden: Die Häuser sind verschieden breit/hoch.Domy jsou různě široké/vysoké.