Hlavní obsah

široký

Přídavné jméno

  1. (o velké šířce) breit, weitSukně je mi široká v pase.Der Rock ist mir zu weit in der Taille.
  2. (veřejnost ap.) breit

Vyskytuje se v

hruď: eine breite Brust habenmít širokou hruď

pánev: breites/enges Beckenširoká/úzká pánev

plandat: Ihre breiten Hosenbeine schlottern.Široké nohavice jí plandají.

punčochový: breites Strumpfsortimentširoký punčochový sortiment

sortiment: ein breites Warensortimentširoký sortiment zboží

spektrum: breites Meinungsspektrumširoké názorové spektrum

škála: eine breite Palette von Produkten auf dem Marktširoká škála výrobků na trhu

Masse: breite/namenlose Masseširoká/bezejmenná masa

modern: Es ist nicht modern, weite Röcke zu tragen.Široké sukně nejsou moderní.

Palette: eine umfassende Palette von Produktenširoká paleta produktů

verschieden: Die Häuser sind verschieden breit/hoch.Domy jsou různě široké/vysoké.

široký: Der Rock ist mir zu weit in der Taille.Sukně je mi široká v pase.