Hlavní obsah

podrobný

Vyskytuje se v

Kenntnis: mít podrobné/základní/vynikající znalostieingehende/gründliche/hervorragende Kenntnisse haben

berichten: podat podrobnou zprávu o cestě/nehoděvon einer Reise/über den Unfall ausführlich berichten