Hlavní obsah

berichten

Sloveso

  • j-m von etw., über etw. Akk podat zprávu, referovat komu, informovat koho o čemvon einer Reise/über den Unfall ausführlich berichtenpodat podrobnou zprávu o cestě/nehodě

Vyskytuje se v

verzerren: zkreslit zprávy o čemdie Berichte von etw. verzerren

referovat: Tisk referuje o novém filmu.Die Presse berichtet über den neuen Film.

berichten: podat podrobnou zprávu o cestě/nehoděvon einer Reise/über den Unfall ausführlich berichten