Hlavní obsah

Bericht

Vyskytuje se v

Deutsch: Der Bericht ist in Deutsch geschrieben.Zpráva je napsaná v němčině.

erschöpfen: Der Bericht erschöpfte sich in der Aufzählung der Probleme und ging nicht auf ihre Lösungen ein.Zpráva končila výčtem problémů a nezabývala se jejich řešením.

verzerren: die Berichte von etw. verzerrenzkreslit zprávy o čem

lékařský: lékařská zprávamedizinischer Bericht

obsáhlý: obsáhlá zprávaein umfangreicher Bericht

opsat: opsat zprávu načistoden Bericht ins Reine (ab)schreiben

referát: podat referát o činnosti výborueinen Bericht über die Tätigkeit des Ausschusses erstatten

rozeslat: Rozeslal zprávu e-mailem.Er versandte den Bericht per E-Mail.