Hlavní obsah

Bericht

Vyskytuje se v

Deutsch: Der Bericht ist in Deutsch geschrieben.Zpráva je napsaná v němčině.

erschöpfen: Der Bericht erschöpfte sich in der Aufzählung der Probleme und ging nicht auf ihre Lösungen ein.Zpráva končila výčtem problémů a nezabývala se jejich řešením.

verzerren: die Berichte von etw. verzerrenzkreslit zprávy o čem

lékařský: medizinischer Berichtlékařská zpráva

obsáhlý: ein umfangreicher Berichtobsáhlá zpráva

opsat: den Bericht ins Reine (ab)schreibenopsat zprávu načisto

referát: einen Bericht über die Tätigkeit des Ausschusses erstattenpodat referát o činnosti výboru

rozeslat: Er versandte den Bericht per E-Mail.Rozeslal zprávu e-mailem.

Bericht: j-m über etw. Akk Bericht erstattenpodat komu zprávu o čem