Hlavní obsah

Vortrag

Vyskytuje se v

anschließen: An den Vortrag schloss eine Diskussion an.Na přednášku navazovala diskuse.

mitschreiben: den Vortrag des Professoren mitschreibenzapisovat si profesorovu přednášku

voranstellen: einem Vortrag einige Bemerkungen voranstellenuvést na začátku přednášky pár poznámek

wenig: Es waren so wenig(e) Zuhörer da, dass der Vortrag nicht stattfinden konnte.Bylo tam tak málo posluchačů, že se přednáška nekonala.

odpadat: Der heutige Vortrag fällt aus.Dnešní přednáška odpadá.

přednes: der Vortrag eines Gedichtspřednes básně