Hlavní obsah

zpráva

Podstatné jméno, rod ženský

  1. (informace, sdělení) die Nachricht, der Berichte-mailová zprávadie E-Mail-Nachricht, die E-MailDám vám o tom zprávu.Ich benachrichtige Sie davon/darüber.
  2. zprávy (přehled informací) die Nachrichtentelevizní zprávydie Fernsehnachrichten
  3. (písemné hlášení) der Bericht, die Nachricht, die Meldunglékařská zprávader Krankenbericht

Vyskytuje se v

kontrolní: ekon. kontrolní zprávader Kontrollbericht

novinový: novinová zprávadie Zeitungsnachricht

přehled: přehled zprávdie Nachrichtenübersicht

situační: situační zprávader Lagebericht

šokující: šokující zprávadie Schocknachricht

výroční: výroční zprávader Jahresbericht

autentický: autentické zprávyauthentische Nachrichten

fantastický: fantastická zprávaeine fantastische Nachricht

kusý: mít jen kusé zprávynur dürftige Nachrichten haben

lékařský: lékařská zprávamedizinischer Bericht

následující: obdržet následující zprávyfolgende Nachrichten erhalten

obsáhlý: obsáhlá zprávaein umfangreicher Bericht

omráčit: Zpráva nás omráčila.Die Nachricht hat uns erschlagen.

opsat: opsat zprávu načistoden Bericht ins Reine (ab)schreiben

osudný: osudná zprávaeine schicksalhafte Nachricht

pochybnost: pochybnost údajů/zprávdie Fragwürdigkeit der Angaben/Nachrichten

pomatený: pomatené zprávy o kom/čemwirre Nachrichten über j-n/etw.

poplašit: Zpráva poplašila veřejnost.Die Nachricht schreckte die Öffentlichkeit auf.

pravdivý: pravdivá zpráva/výpověďeine wahrheitsgetreue Nachricht/Aussage

přijímání: přijímání a odesílání emailových zprávder Empfang und die Versendung der E-mail-Nachrichten

radostný: radostná zprávaeine fröhliche Nachricht

rozeslat: Rozeslal zprávu e-mailem.Er versandte den Bericht per E-Mail.

rozhlásit: rozhlásit zprávu po celé zemidie Nachricht im ganzen Lande verkünden

rozkřiknout se: Zpráva se brzy rozkřikla po městě.Die Nachricht hat sich bald in der Stadt herumgesprochen.

vykolejit: Zpráva ho úplně vykolejila.Die Nachricht hat ihn ganz aus dem Gleis gebracht.

vzrušit se: vzrušit se špatnou zprávousich über eine schlechte Nachricht aufregen

zacvičit: Ta zpráva s ní pěkně zacvičila.Die Nachricht hat sie sehr erschüttert.

zaručený: zaručené zprávyverbürgte Nachrichten

zašifrovat: zašifrovat zprávueine Nachricht verschlüsseln

zobrazit: zobrazit zprávyNachrichten anzeigen

zprostředkovat: zprostředkovat divákům zprávy ze světaden Zuschauern die Nachrichten aus der Welt vermitteln

zveličit: zveličit zprávueine Nachricht aufbauschen

blesk: Zpráva se rozšířila jako blesk.Die Nachricht wurde blitzschnell verbreitet.