Hlavní obsah

Nachricht

Vyskytuje se v

freudig: eine freudige Nachricht erhaltendostat radostnou zprávu

von: eine Nachricht von großer Wichtigkeitzpráva velké důležitosti

anlaufen: Ein Kind kam angelaufen und brachte eine Nachricht.Přiběhlo dítě a přineslo zprávu.

authentisch: eine authentische Nachrichtautentická zpráva

bringen: j-m eine (gute) Nachricht bringenpřinést komu (dobrou) zprávu

dechiffrieren: eine Nachricht dechiffrierendešifrovat zprávu

herhaben: Wo hast du diese Nachricht her?Odkud máš tuto zprávu?

kommen: Ist eine Nachricht gekommen?Přišla nějaká zpráva?

trennen: die guten Nachrichten von den schlechten trennenoddělovat dobré zprávy od špatných

verbreiten: die Nachrichten verbreitenšířit zprávy