Hlavní obsah

verbreiten

Sloveso

  1. (roz)šířit, rozšiřovat pomluvy ap.die Nachrichten verbreitenšířit zprávy
  2. šířit vůni ap.
  3. sich verbreiten šířit se, rozšiřovat se epidemie ap.Diese Krankheit ist weit verbreitet.Tato nemoc je velmi rozšířená.

Vyskytuje se v

Aufklärung: die Aufklärung verbreitenšířit osvětu

weltweit: weltweit verbreitet seinbýt celosvětově rozšířen

drb: Klatsch verbreitenroznášet drby

nákaza: Ihre Ideen verbreiten sich wie die Pest.Jejich názory se šířily jako nákaza.

roznést: Der Wind hat den Staub von den Straßen verbreitet.Vítr roznesl prach ze silnic.

sláva: j-s Ruhm verbreitenšířit čí slávu

blesk: Die Nachricht wurde blitzschnell verbreitet.Zpráva se rozšířila jako blesk.

rychlost: sich in Blitzschnelle verbreitenšířit se rychlostí blesku

verbreiten: die Nachrichten verbreitenšířit zprávy