Hlavní obsah

verbreiten

Sloveso

  1. (roz)šířit, rozšiřovat pomluvy ap.die Nachrichten verbreitenšířit zprávy
  2. šířit vůni ap.
  3. sich verbreiten šířit se, rozšiřovat se epidemie ap.Diese Krankheit ist weit verbreitet.Tato nemoc je velmi rozšířená.

Vyskytuje se v

Aufklärung: die Aufklärung verbreitenšířit osvětu

weltweit: weltweit verbreitet seinbýt celosvětově rozšířen

drb: roznášet drbyKlatsch verbreiten

nákaza: Jejich názory se šířily jako nákaza.Ihre Ideen verbreiten sich wie die Pest.

roznést: Vítr roznesl prach ze silnic.Der Wind hat den Staub von den Straßen verbreitet.

roznést: roznést novinku (po městě)die Nachricht (in der Stadt) verbreiten

sláva: šířit čí slávuj-s Ruhm verbreiten

blesk: Zpráva se rozšířila jako blesk.Die Nachricht wurde blitzschnell verbreitet.

rychlost: šířit se rychlostí bleskusich in Blitzschnelle verbreiten