Hlavní obsah

rozšířit

Vyskytuje se v

obzor: rozšířit svůj obzorseinen Horizont erweitern

odbyt: zvýšit/rozšířit odbytAbsatz steigern/erweitern

znalost: rozšířit si znalostiseine Kenntnisse erweitern

blesk: Zpráva se rozšířila jako blesk.Die Nachricht wurde blitzschnell verbreitet.