Hlavní obsah

verbreiten

Sloveso

  1. (roz)šířit, rozšiřovat pomluvy ap.die Nachrichten verbreitenšířit zprávy
  2. šířit vůni ap.
  3. sich verbreiten šířit se, rozšiřovat se epidemie ap.Diese Krankheit ist weit verbreitet.Tato nemoc je velmi rozšířená.

Vyskytuje se v

Aufklärung: die Aufklärung verbreitenšířit osvětu

weltweit: weltweit verbreitet seinbýt celosvětově rozšířen